Hà Nội có 2.600 đơn vị sự nghiệp được phê duyệt Đề án vị trí việc làm

Đến nay, thành phố Hà Nội có 54 cơ quan hành chính và 2.600 đơn vị sự nghiệp được phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo quy định.

Chú thích ảnh
Công dân làm thủ tục hành chính tại phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh minh họa: Mạnh Khánh/TTXVN

Thành ủy Hà Nội đang chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ. Trong đó, Thành ủy chú trọng chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng đồng bộ, thông suốt và liên tục, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.

Đến tháng 3/2024, Hà Nội đã hoàn thành việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở trong diện sắp xếp, kiện toàn. Thành phố tiếp tục tập trung triển khai phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 thuộc thành phố Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo quyết liệt việc rà soát danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm để xem xét, phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm phù hợp với quy định. Đến nay, thành phố có 54 cơ quan hành chính và 2.600 đơn vị sự nghiệp được phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo quy định.

Bên cạnh đó, thành phố đang chỉ đạo rà soát tổng thể kế hoạch sử dụng biên chế công chức, viên chức, hiện trạng biên chế và đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng, chỉ tiêu tiếp nhận. Đối với tuyển dụng công chức, viên chức, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã tổ chức sát hạch vào công chức 101 người; tổ chức cho ý kiến kế hoạch tuyển dụng công chức phường đối với 1 quận; tiếp tục chỉ đạo việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, tập trung khối giáo dục.

Từ đầu năm 2024 đến nay, có 9 vị trí lãnh đạo, quản lý khối giáo dục được bổ nhiệm thông qua thi tuyển. Thành phố đã hoàn thành việc bổ nhiệm 22.769 giáo viên từ hạng 3 lên hạng 2.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành ủy đang chỉ đạo toàn hệ thống chính trị của Thủ đô tập trung thực hiện Chương trình số 01 của Thành uỷ về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”'.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Chương trình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần chủ đề công tác năm là “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về vị trí việc làm của đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương
Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về vị trí việc làm của đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, chiều 1/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN