Hà Nội: Bố trí ngân sách hợp lý, kịp thời chi trả mức lương cơ sở mới

Sở Tài chính Hà Nội vừa đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố chủ động sử dụng quỹ tiền lương năm 2024 và nguồn cải cách tiền lương đã được UBND Thành phố giao; nguồn cải cách tiền lương còn dư tại các cơ quan, đơn vị (nếu có) để thực hiện chi trả theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng từ ngày 1/7/2024.

Chú thích ảnh
Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" phường Quan Thánh (Ba Đình). Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Theo Sở Tài chính Hà Nội, để đảm bảo việc chi trả tiền lương kịp thời, đúng chế độ quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 và Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức, Sở Tài chính Hà Nội vừa đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố chủ động sử dụng quỹ tiền lương năm 2024 và nguồn cải cách tiền lương (theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng) đã được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 12/12/2023; nguồn cải cách tiền lương còn dư tại các cơ quan, đơn vị (nếu có) để thực hiện chi trả theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng từ ngày 01/7/2024.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động sử dụng quỹ tiền lương năm 2024 và nguồn cải cách tiền lương (theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng) đã được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 12/12/2023; nguồn cải cách tiền lương còn dư tại các cơ quan, đơn vị (nếu có) để thực hiện chi trả theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng từ ngày 01/7/2024.

Sở Tài chính Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện sử dụng từ các nguồn dành để thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 và nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2023 tại ngân sách cấp quận, huyện, thị xã để bổ sung kịp thời cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng (nếu thiếu nguồn kinh phí).

Ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính Hà Nội sẽ hướng dẫn cụ thể về xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố bổ sung kinh phí cho các đơn vị (nếu thiếu nguồn kinh phí) theo quy định.

Đề nghị trên căn cứ theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024; trong đó: Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%) kể từ ngày 01/7/2024. Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Căn cứ Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Hiện nay, Bộ Tài chính có văn bản số 6705/BTC-NSNN ngày 27/6/2024 gửi các cơ quan, đơn vị lấy ý kiến tham gia về dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo các Nghị định của Chính phủ. Trong khi chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính xác định nhu cầu, nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, Sở Tài chính Hà Nội đã có đề xuất để thực hiện chi trả cho cán bộ, công chức trên địa bàn.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Kinh phí cải cách tiền lương được tích luỹ từ các khoản tăng thu của các năm
Kinh phí cải cách tiền lương được tích luỹ từ các khoản tăng thu của các năm

Liên quan đến nguồn kinh phí dành cho cải cách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ đã chủ động với lộ trình tăng lương, nguồn kinh phí cải cách tiền lương được tích luỹ từ các khoản tăng thu của các năm, đến nay đã tích lũy được 706,6 nghìn tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN