PGS.TS Mai Đức Ngọc giữ chức Chủ tịch Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chiều 8/10/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023.

Lễ công bố quyết định công tác cán bộ tổ chức tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bằng hình thức trực tiếp phối hợp với trực tuyến. 

Chú thích ảnh
PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Mai Đức Ngọc.

Dự buổi lễ có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Buổi lễ còn có sự tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các đồng chí Ủy viên Hội đồng trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các đơn vị và đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, các cán bộ, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia buổi lễ theo hình thức trực tiếp phối hợp với trực tuyến. 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định số 4667-QĐ/HVCTQG về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023 đối với PGS.TS Mai Đức Ngọc. 

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường cho PGS.TS Mai Đức Ngọc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc chúc mừng PGS.TS Mai Đức Ngọc nhận được sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS.TS Nguyễn Duy Bắc đánh giá cao quá trình công tác và cống hiến của PGS.TS Mai Đức Ngọc đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền và hệ thống Học viện. Đồng chí cho rằng, việc được bổ nhiệm này là vinh dự đồng thời là trọng trách lớn đối với PGS.TS Mai Đức Ngọc.

Chú thích ảnh
PGS.TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS.TS Mai Đức Ngọc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Mai Đức Ngọc đã bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; sự ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền và sự tin tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện.

Đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong gần 60 năm qua; kế thừa những kinh nghiệm quý báu và những thành tựu đã đạt được của các thế cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện; nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước cán bộ, viên chức, người lao động; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường.

Chú thích ảnh
PGS.TS Mai Đức Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Mai Đức Ngọc cũng trình bày các định hướng công tác lớn trong thời gian tới. Hội đồng trường sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường, bổ sung, hoàn thiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Quy chế chi tiêu nội bộ, chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới, bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội đồng trường theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển Học viện theo hướng tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiến tới là trường đại học tự chủ theo theo quy định của Đảng, Nhà nước và lộ trình Học viện đã đề ra; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, phát triển đội ngũ giảng viên, đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao về chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia giao phó, góp phần đắc lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tri ân đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Nguyên Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Trương Ngọc Nam - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trường; với những đóng góp của hai đồng chí trong thời gian qua.

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, PGS.TS Phạm Minh Sơn khẳng định vị trí quan trọng của Hội đồng Trường; chúc mừng đồng chí PGS.TS Mai Đức Ngọc, tin tưởng rằng đồng chí Mai Đức Ngọc sẽ phát huy năng lực, sở trường cá nhân; phát huy tinh thần đoàn kết; chung sức, đồng lòng cùng Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các cán bộ, viên chức, người lao động Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới. 

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào tạo đang nỗ lực cố gắng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần: “Đẩy mạnh tự chủ đại học. Có chính sách đột phá phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học”, và theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, thiết chế Hội đồng trường có một vai trò hết sức quan trọng: “Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích  liên quan”; quyết định các vấn đề mang tính chiến lược về định hướng phát triển, về tổ chức - nhân sự, tài chính, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và những vấn đề quan trọng khác của Học viện.

PGS.TS Mai Đức Ngọc sinh ngày 19/5/1968, là Phó Giáo sư, tiến sĩ ngành Chính trị học.
Đồng chí đã có 26 năm công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã trải qua các vị trí công tác như: Phó Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều năm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Giảng viên chính, giảng viên cao cấp, Đảng ủy viên Đảng bộ Học viện, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
TTXVN/Báo Tin tức
Học viện Báo chí và Tuyên truyền điều chỉnh đề án tuyển sinh do ảnh hưởng dịch COVID-19
Học viện Báo chí và Tuyên truyền điều chỉnh đề án tuyển sinh do ảnh hưởng dịch COVID-19

Do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa có thông báo sẽ điều chỉnh lại đề án tuyển sinh và không tổ chức thi năng khiếu Báo chí.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN