Tín dụng chính sách lan tỏa thêm giá trị mới

Cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến trong nhận thức và hành động từ khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), các chương trình tín dụng chính sách xã hội thêm lan tỏa giá trị mới trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới từ sự tận tâm và sáng tạo của từng mắt xích trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đó là những ghi nhận tại Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Chỉ thị số 40 tại tỉnh Đắk Lắk, diễn ra vào ngày 11/9/2019.

Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu kết luận tại hội nghị.

Diện tích cánh tác ít, đất đai kém màu mỡ với 5 dân tộc cùng sinh sống, thôn 9, xã Cư Yang, huyện Ea Kar có 92 hộ, trong đó 21,73% là hộ nghèo, 9,8% là hộ cận nghèo. Bởi vậy “khi được tiếp thu Chỉ thị số 40, là đảng viên Chi bộ đồng thời là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ea Kar, trong tôi chỉ có một ý niệm Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy Đảng lo cho dân như vậy. Tại sao mình không lo cho dân thôn mình được”, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 9, thuộc Hội Phụ nữ xã Nguyễn Thị Tuyên chia sẻ tại hội nghị.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại hội nghị.

Từ nhận thức này, bà đã mạnh dạn tham mưu cho Chi ủy triển khai, áp dụng Chỉ thị này vào Tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn. Sự sát sao của Chi ủy tạo chuyển biến quan trọng trong việc rà soát, kết nạp thành viên, giám sát quản lý nguồn vốn của Chính phủ. Đặc biệt trong vai trò Tổ trưởng, bà đã tạo được mối quan hệ chân tình với các tổ viên, cùng họ chia sẻ niềm vui, chuyện buồn cùng gia đình. Từ đó biết được điều kiện kinh tế của họ, thăm hỏi, tìm hiểu khả năng trả nợ nhiều hơn để đôn đốc, có cách trực tiếp hoặc đề xuất với Hội Phụ nữ giúp đỡ hỗ trợ người vay trả nợ đúng kỳ hạn. Chính vì vậy chỉ gần 4 năm làm Tổ trưởng, chị Tuyên đã giúp 12 hộ thoát nghèo. Hiện Tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn 9 có 49 tổ viên đang có dư nợ hơn 1,2 tỷ đồng. Toàn tổ không có hiện tượng vay ké, xâm tiêu chiếm dụng, không có nợ quá hạn, không có lãi tồn và gửi tiền tiết kiệm đều hàng tháng hiện đạt 116 triệu đồng.

Sự chung tay của tỉnh Đắk Lắk trong việc tạo nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội càng lan tỏa giá trị nhân văn trong chính sách tín dụng của Đảng, Nhà nước. Tính đến ngày 30/6/2019 nguồn vốn ủy thác của địa phương qua NHCSXH đạt 217,7 tỷ đồng; tăng hơn 98 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh chuyển sang tăng 48 tỷ đồng; cấp huyện chuyển sang tăng 42 tỷ đồng, 100% huyện, thị xã, thành phố chuyển vốn từ ngân sách sang NHCSXH trên địa bàn để cho vay.

Cũng trong thời gian này Kế hoạch của UBND tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện, trong đó có giải pháp lồng ghép các nguồn lực giữa các chính sách, dự án với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, như: khuyến nông - khuyến lâm, dạy nghề, xây dựng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất...

Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị - xã hội đã đưa chất lượng tín dụng chính sách được nâng lên rõ rệt, nhất là hiệu quả sử dụng vốn vay của các đối tượng trên địa bàn. Dư nợ tín dụng chính sách tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%. Tính đến 30/6/2019 dư nợ cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 4.651 tỷ đồng với 160.902 hộ còn dư nợ.

Từ tháng 12/2014 đến 30/6/2019 có 299.271 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách; trong đó 70.760 hộ thoát ngưỡng nghèo; 16.745 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; 9.426 lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm; 289 lao động được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 125.045 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng; 5.835 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chất lượng tín dụng được nâng lên rõ rệt, nợ quá hạn liên tục giảm, cuối năm 2014 tỷ lệ nợ quá hạn 0,45% đến 30/6/2019 tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống còn 0,13%. Đến cuối tháng 6/2019, toàn tỉnh đã có 60 xã không có nợ quá hạn, chiếm tỷ lệ 32,6%, tăng 53 xã; 424 hội đoàn thể cấp xã không có nợ quá hạn, chiếm tỷ lệ 62,35%, tăng 286 hội, đoàn thể; 6 hội, đoàn thể cấp huyện không có nợ quá hạn, chiếm tỷ lệ 10%, tăng 6 hội, đoàn thể; đặc biệt trên địa bàn tỉnh có NHCSXH huyện Krông Búk không có nợ quá hạn.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư trong thời gian vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường trăn trở với thực trạng đời sống nhân dân của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Đến cuối năm 2018 toàn tỉnh còn 57.180 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 12,81% trong đó có 64,83% hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.
Chính vì vậy việc triển khai Chỉ thị số 40 cần tiếp tục đẩy mạnh, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung nguồn lực để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Phấn đấu nâng tỷ lệ nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay lên ngang với mức bình quân chung của toàn quốc (hiện nay Đắk Lắk là 4,65% - toàn quốc là 6%).

Đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể các cấp trong chương trình, kế hoạch thường xuyên phải gắn với chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác để thực hiện có hiệu quả; thực hiện tốt việc rà soát và kịp thời cập nhật, bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đồng thời, rà soát, tập trung nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương về một đầu mối quản lý là NHCSXH; chuyển hướng bao cấp cho không sang hỗ trợ có điều kiện thông qua tín dụng.

“Về phía NHCSXH, với tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội, nhất là đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, chú trọng phân bổ nguồn lực để thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương”, Tổng Giám đốc NHCSXH khẳng định.

Bài và ảnh Việt Hải
Ngân hàng Chính sách Xã hội tập huấn chuyên đề tín dụng năm 2019
Ngân hàng Chính sách Xã hội tập huấn chuyên đề tín dụng năm 2019

Từ ngày 22/5 - 12/6/2019, NHCSXH đã tổ chức 8 Hội nghị tập huấn chuyên đề tín dụng năm 2019 cho các đơn vị trong hệ thống. Tới dự và chỉ đạo các Hội nghị tập huấn có Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN