Thông báo về việc giải thể tự nguyện và thực hiện thủ tục thanh lý tài sản của Ngân hàng United Overseas Bank Limited, Ho Chi Minh Branch

Ngân hàng United Overseas Bank Limited, Ho Chi Minh City Branch (“Ngân hàng UOB Chi nhánh TP.HCM”) là chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam của Ngân hàng United Overseas Bank Limited (Singapore) (“Ngân hàng UOB Singapore”), được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động Số 18/NH-GP ngày 27/03/1995 và các quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNNVN”) cấp.

United Overseas Bank Limited, Ho Chi Minh City Branch (“UOB HCMC Branch”) is a foreign bank branch of United Overseas Bank Limited (Singapore) (“UOB Singapore”), which was established under Operation License No. 18/NH-GP dated 27 March 1995 and the subsequent amendment, supplement decisions issued by the State Bank of Vietnam (“the SBV”).

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực phục vụ các khách hàng tại Việt Nam, Ngân hàng UOB Singapore đã đăng ký với NHNNVN về việc thành lập mới ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi Ngân hàng UOB Chi nhánh TP.HCM. Căn cứ theo giấy phép thành lập và hoạt động số 57/GP-NHNN ngày 21/9/2017, Ngân hàng UOB Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02/07/2018. Sau khi hoàn tất việc thành lập mới Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Ngân hàng UOB Chi nhánh TP.HCM đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký giải thể tự nguyện theo quy định của pháp luật.

To expand the business and enhance the capabilities to serve customers in Vietnam, UOB Singapore had applied to the SBV for the establishment of a new foreign bank owned subsidiary on the basis of transforming the existing UOB HCMC Branch. Under Operation License No. 57/GP-NHNN dated 21 September 2017, UOB Vietnam officially commenced its business from 02 July 2018. Upon completing the establishment of the Foreign Bank Owned Subsidiary, UOB HCMC Branch then submitted the application for voluntary dissolution and license revocation according to prevailing regulations.

Ngày 23/12/2020, NHNNVN – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 3762/HCM-TTr2 chấp thuận việc Ngân hàng UOB Chi nhánh TP.HCM thực hiện thủ tục giải thể và phương án thanh lý tài sản đã trình NHNNVN. Theo đó, Ngân hàng UOB Chi nhánh TP.HCM xin công bố thông tin về việc giải thể theo quy định của NHNNVN như sau:

On 23 December 2020, the SBV – HCMC Branch issued the Official Letter No. 3762/HCM-TTr2 on approval to UOB HCMC Branch to process further actions on voluntary dissolution and assets liquidation according to liquidation plan proposed to the SBV previously. Accordingly, UOB HCMC Branch would like to announce the voluntary dissolution according to the SBV’s regulations with details as follows:

1. Văn bản của NHNNVN về việc chấp thuận giải thể, yêu cầu Ngân hàng UOB Chi nhánh TP.HCM thực hiện thanh lý tài sản: Công văn số 3762/HCM-TTr2 ngày 23/12/2020 do NHNNVN – Chi nhánh TP.HCM ban hành

The SBV’s Official Letter on approval for voluntary dissolution and assets liquidation of UOB HCMC Branch: Official Letter No. 3762/HCM-TTr2 dated 23 December 2020 issued by the SBV – HCMC Branch

2. Tên chi nhánh: Ngân hàng United Overseas Bank Limited, Ho Chi Minh City Branch

Branch name: United Overseas Bank Limited, Ho Chi Minh City Branch

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng B1, Toà nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Address: B1 Floor, Central Plaza Building, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

4. Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 18/NH-GP do NHNNVN cấp ngày 27/03/1995

Operation License: 18/NH-GP dated 27 March 1995 issued by the SBV

5. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301223088 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/04/1995 (đăng ký sửa đổi lần thứ 6 ngày 13/03/2018)

Business Registration Certificate No.: 0301223088 issued 1st time by HCMC Department of Planning and Investment on 27 April 1995 (registration of 6th amendment on 13 March 2018)

6. Vốn điều lệ: 15.000.000 Đô la Mỹ

Charter Capital: USD15,000,000

7. Người đứng đầu chi nhánh: ông Ho Sze Ming – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Country Branch Manager: Mr. Ho Sze Ming – General Manager

Ngân hàng UOB Singapore có lịch sử hoạt động lâu đời tại thị trường Việt Nam và vẫn tiếp tục hoạt động tại thị trường này thông qua hiện diện thương mại là Ngân hàng UOB Việt Nam với mạng lưới hoạt động như sau:

UOB Singapore has long operating history in Vietnam and will continue its operations in this market through UOB Vietnam with the following network:

• Ngân hàng UOB Việt Nam - Trụ sở chính: Tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng, tầng 5 và tầng 15, Toà nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh;
UOB Vietnam – Headquarter: Basement, ground, mezzanine, 5th and 15th floors, Central Plaza Building, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC;

• Ngân hàng UOB Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội: Lô 08-01 và Lô M-02A, Toà nhà Pan Pacific Hà Nội, số 01 Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội; và
UOB Vietnam – Hanoi Branch: Unit 08-01 and Unit M-02A, Pan Pacific Hanoi Building, 01 Thanh Nien, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi; and

• Ngân hàng UOB Việt Nam – Chi nhánh Copac (TP.HCM): Tầng trệt và tầng 1, Toà nhà Copac Square, số 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.

UOB Vietnam – Copac (HCMC) Branch: Ground floor and 1st floor, Copac Square Building, 12 Ton Dan, Ward 13, District 4, HCMC.

Trong trường hợp quý vị cần cung cấp thêm thông tin có liên quan, xin vui lòng liên hệ số tổng đài 028 3825 1424 để được giải đáp.

For further information, please kindly contact Operator No. 028 3825 1424.

Trân trọng,

Science yours,

NGÂN HÀNG UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, HO CHI MINH CITY BRANCH

UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, HO CHI MINH CITY BRANCH

Đã ký / Signed

HO SZE MING

TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL MANAGER

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN