MSB phấn đấu tối ưu chi phí huy động để giảm lãi suất cho vay

Đại diện Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) cho biết: Từ việc quản trị và tối ưu hóa nguồn vốn, MSB có thể tối ưu hơn chi phí huy động, từ đó tạo thêm dư địa giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng và kích cầu tín dụng.  

Chú thích ảnh
Thu nhập lãi thuần quý I/2024 vẫn là trụ cột tăng trưởng khi đạt gần 2.400 tỷ đồng, tăng 9,6%.

Theo MSB, quý I/2024, lợi nhuận trước thuế đạt 22,5% kế hoạch năm.  Cụ thể: Tăng trưởng tín dụng đạt 5,6%, cho thấy tính hiệu quả của kênh số cũng như sự đa dạng sản phẩm vay được thiết kế riêng biệt cho từng nhóm khách hàng, đồng thời phù hợp với tín hiệu tình hình thị trường bất động sản, tiêu dùng và đầu tư đang “ấm” trở lại. Tổng tài sản của MSB đạt gần 279.000 tỷ đồng khi kết thúc 3 tháng đầu năm. 

Ở khía cạnh khác, tiền gửi khách hàng tăng 4,1% so với cuối năm 2023. Đáng chú ý, với các chiến lược phù hợp với xu thế thị trường trong hoạt động số hóa và xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ, tổng tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng đạt gần 40.300 tỷ đồng, tăng 14,64%, đưa tỷ lệ CASA/tổng tiền gửi đạt mức 29,21%, tăng hơn gần 3 điểm % so với 31/12/2023.

Tổng thu nhập hoạt động quý 1/2024 đạt hơn 3.100 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nhập lãi thuần vẫn là trụ cột tăng trưởng khi đạt gần 2.400 tỷ đồng, tăng 9,6%; thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập giữ tỷ trọng hiệu quả với tỉ lệ trên 24%. Đây là kết quả từ sự tăng trưởng nổi bật của hoạt động kinh doanh ngoại hối khi lãi thuần mảng này đạt gần 592 tỷ, tăng 330% so với cùng kỳ năm trước. 

Để duy trì tăng trưởng tích cực, thời gian tới, MSB sẽ dành nhiều ưu đãi cho nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu với ưu đãi tỷ giá lên tới 100 điểm, miễn phí chuyển tiền quốc tế online bao gồm điện phí; mở rộng thêm các sản phẩm phái sinh khác trên thị trường liên ngân hàng tiệm cận với sự phát triển của thị trường phái sinh quốc tế; nâng cấp các sản phẩm phòng ngừa rủi ro tỷ giá…Ở mảng dịch vụ, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng hơn 11%, dẫn dắt bởi thu phí dịch vụ thanh toán, thư tín dụng, dịch vụ ngoại hối… Sự tăng trưởng này phản ánh những nỗ lực của ngân hàng trong chiến lược đẩy mạnh thu nhập ngoài lãi, đa dạng hóa nguồn thu. 

Trong bối cảnh tổng tài sản và tổng thu thuần đều tăng, ngân hàng duy trì biên lãi ròng (NIM) hiệu quả ở mức 3,87%. Chi phí hoạt động của ngân hàng được kiểm soát tốt hơn giúp hệ số chi phí hoạt động trên doanh thu (CIR) giảm xuống mức 33,6% so với mức 39,26% cuối năm 2023. Kết thúc 3 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt hơn 1.530 tỷ đồng.

Về thanh khoản và vốn, nền tảng vốn được ngân hàng quản trị chặt chẽ. Tại thời điểm 31/3/2024, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 71,9% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn (MTLT) ở mức 28,78%, đáp ứng tốt yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất ở mức 12,15% vào cuối quý I, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 8% theo quy định.

Dựa trên tính ổn định của bảng cân đối và chất lượng tài sản, Ban Lãnh đạo MSB tự tin duy trì kết quả kinh doanh tích cực năm 2024; đồng thời, kết quả kinh doanh quý 1 cũng tạo tiền đề cho ngân hàng trong việc hiện thực hóa những cam kết với cổ đông đã công bố tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ 32 vừa diễn ra. 

Cũng tại Đại hội, MSB được cổ đông đồng thuận phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng. MSB là một trong những ngân hàng thực hiện trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao nhất từ lợi nhuận để lại đến cuối năm 2023 sau khi hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính. MSB dự kiến triển khai việc này quý 3/2024 sau khi có phê duyệt của cơ quan quản lý. Với sự khởi đầu năm kinh doanh 2024 khả quan, ngân hàng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch có thể tạm ứng cổ tức từ nguồn lợi nhuận được tạo ra trong năm 2024 sau khi hoàn thiện tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng. 

(Tin tức/TTXVN)
Đại hội đồng cổ đông MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng
Đại hội đồng cổ đông MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN