Mô hình sinh kế dựa vào mùa lũ ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Vùng ĐBSCL coi “lũ” cũng là tài nguyên, điều quan trọng là phải có cách để khai thác hiệu quả. Các mô hình sinh kế dựa vào mùa lũ giúp cho sản xuất và đời sống nhân dân bền vững và hiệu quả hơn nhằm thích ứng với BDKH.

 

Mô hình sinh kế thích ứng 'thuận thiên' ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Mô hình sinh kế thích ứng 'thuận thiên' ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH, các tỉnh cũng như các bộ, ngành Tài nguyên môi trường có sự chuẩn bị chuyển sang giai đoạn thuận theo thiên nhiên để phát triển bền vững đồng bằng, hướng tới nền kinh tế nông nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN