EVNHCMC quán triệt thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến “Quán triệt và triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Hội nghị đã nghe Luật gia Trần Văn Triều – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022, những điểm mới của Bộ luật Lao động và Chính sách hưu trí hiện nay.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng công ty hiểu rõ Luật Thực hiện dân chủ cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, biết rõ các quyền được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình, từ đó giúp nâng cao nhận thức về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định pháp luật về lao động.

Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên và người lao động có thể tham gia tốt hơn việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú, nhất là tham gia thảo luận, ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chú thích ảnh
Luật gia Trần Văn Triều phổ biến Luật Thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022

Thông qua việc phổ biến các quy định pháp luật về Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Bộ luật lao động, Đảng ủy EVNHCMC đặt ra mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; phát huy quyền làm chủ và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Tổng công ty và đơn vị; gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Tổng công ty.

MC
EVNHCMC: Tăng cường công tác an toàn điện trong mùa mưa
EVNHCMC: Tăng cường công tác an toàn điện trong mùa mưa

TP Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm mùa mưa, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đang tiếp tục tập trung cao độ cho công tác an toàn điện, để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố mất an toàn trong vận hành, sử dụng điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN