Duy trì tốc độ đầu tư thận trọng nhưng ổn định

Temasek báo cáo giá trị danh mục đầu tư ròng đạt 389 tỷ đô la Singapore, tăng 7 tỷ đô la Singapore so với năm ngoái.

Chú thích ảnh

Giá trị Danh mục Đầu tư ròng (NPV) của Temasek đạt 389 tỷ đô la Singapore cho năm tài khoá kết thúc vào ngày 31/3/2024, tăng 7 tỷ đô la Singapore so với năm trước. Ngoài ra, danh mục đầu tư chưa niêm yết ra thị trường sẽ mang lại 31 tỷ đô la Singapore giá trị gia tăng và đưa NPV theo giá thị trường (Mark to Market - MTM) của Temasek lên 420 tỷ đô la Singapore, tăng 9 tỷ đô la Singapore so với NPV MTM của năm ngoái. Sự gia tăng này chủ yếu là do lợi nhuận đầu tư của Temasek tại thị trường Mỹ và Ấn Độ.

Danh mục đầu tư chưa niêm yết của Temasek tăng trưởng ổn định từ 20% vào năm 2004, lên 52% tính đến ngày 31/3/2024. Với sự gia tăng tỷ trọng đầu tư này, báo cáo giá trị danh mục đầu tư chưa niêm yết theo giá thị trường sẽ tương xứng với các công ty khác trong ngành. Vì vậy, Temasek đã điều chỉnh phương pháp tiếp cận của mình trong năm nay cho phù hợp với thực tế thị trường và đã trình bày giá trị danh mục đầu tư ròng theo giá thị trường (MTM NPV) cho năm tài chính 2022 và 2023 trên cơ sở tương tự để đảm bảo tính nhất quán.

Tổng lợi nhuận cổ đông (TSR) trong 20 năm và 10 năm của Temasek duy trì ổn định lần lượt ở mức 7% và 6%. Các chỉ số như NPV và TSR trong dài hạn 20 năm và 10 năm thể hiện rõ hơn về hoạt động của Temasek và đồng nhất với sứ mệnh của Temasek trong việc tạo ra lợi nhuận bền vững trong dài hạn. TSR trong dài hạn còn phụ thuộc vào năm bắt đầu và năm kết thúc của kỳ báo cáo. Trong năm nay, TSR 20 năm của Temasek không bao gồm giai đoạn phục hồi sau SARS năm 2004. Điều này giải thích vì sao TSR 20 năm của Temasek đã giảm từ 9% vào năm ngoái xuống còn 7% vào năm nay. TSR của Temasek trong năm nay đạt 1,60%.

Temasek duy trì một tốc độ đầu tư thận trọng nhưng ổn định giữa những bất ổn về kinh tế toàn cầu. Temasek đã đầu tư 26 tỷ đô la Singapore vào các cơ hội trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ tài chính, phát triển bền vững, tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe, phù hợp với 4 xu hướng mang tính cấu trúc: Số hoá, Lối sống Bền vững, Tương lai của Tiêu dùng, Tuổi thọ tăng cao hơn.

Ngoài Singapore, Hoa Kỳ tiếp tục là điểm đến hàng đầu cho vốn đầu tư của Temasek, sau đó là Ấn Độ và khu vực Châu Âu. Ngoài ra, Temasek cũng tăng cường hoạt động đầu tư của mình tại Nhật Bản.

Lợi nhuận ổn định dài hạn của Temasek tiếp tục được củng cố bởi việc tái cấu trúc tích cực cho danh mục đầu tư của Temasek dựa trên yếu tố vị trí địa lý, loại tài sản và các lĩnh vực trọng tâm. Từ năm 2004, khi Temasek mở các văn phòng đầu tiên tại Châu Á, Temasek đã thu được lợi nhuận nhờ hoạt động đầu tư tại Trung Quốc trong 10 năm đầu tiên.

Trong 10 năm sau đó, Temasek mở văn phòng tại New York và London, và nhân đôi tỷ trọng đầu tư của Temasek5 ở Châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi (khu vực EMEA), từ 18% vào năm 2014 lên 35% vào năm 2024.

Hiệu suất của Temasek trong thập kỷ đã được nâng cao nhờ vào lợi nhuận cao hơn tại Mỹ và Ấn Độ, bù trừ cho tác động từ hoạt động tại thị trường Trung Quốc trong ba năm vừa qua. Nhìn chung, danh mục đầu tư của Temasek vẫn tập trung chủ yếu tại châu Á.

Kết quả hoạt động khả quan của Temasek
Kết quả hoạt động khả quan của Temasek

Temasek đã báo cáo Giá trị danh mục đầu tư ròng (NPV) là 382 tỷ đô la Singapore và thặng dư tiền mặt ròng trong kỳ của năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023. Theo đó, NPV tăng gấp 1,8 lần so với một thập kỷ trước.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN