Đẩy mạnh liên kết - hành động vì hàng Việt

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh liên kết - hành động vì hàng Việt”.

Chú thích ảnh

Hội thảo làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của vấn đề, từ đó có những đề xuất, kiến nghị, dự báo có cơ sở lý luận khoa học về những ý tưởng, mô hình mới, cách làm hay, nhằm phát huy cao nhất được tiềm năng, sự sáng tạo và nguyện vọng được cống hiến của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Hội thảo giúp đưa ra được các đề xuất, giải pháp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước tập trung rà soát, ban hành, bổ sung các cơ chế chính sách tiệm cận cao nhất với thông lệ quốc tế và thực tế của Việt Nam, bãi bỏ các thủ tục hành chính, gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá nội địa nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, lưu thông phân phối hàng hoá và tiêu dùng; Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp; tăng cường xây dựng các hệ thống phân phối bán lẻ, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, nông thôn; sản xuất hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao và xây dựng thương hiệu cho hàng hóa, dịch vụ Việt Nam…

Chương trình tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá thương hiệu Việt đến tay người tiêu dùng, góp phần triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tiến tới mục tiêu hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam, từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước và thâm nhập sâu thị trường quốc tế.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN