Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone: Những nỗ lực trong nửa nhiệm kỳ

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty (TCT) Viễn thông MobiFone lần thứ II; Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone đã nỗ lực, giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh, là một trong những doanh nghiệp nhà nước có thương hiệu mạnh.

Phát huy vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của tổ chức đảng

Là một doanh nghiệp nhà nước lớn, có thương hiệu mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2020-2025, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, từ năm 2020 đến tháng 6/2023, Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, phát huy tích cực vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng với quyết tâm chính trị cao.

Trong đó, điểm nhấn trước tiên và quan trọng thể hiện rõ nét nhất là Đảng ủy TCT luôn bám sát các Nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy cấp trên, cơ quan chủ quản và nhiệm vụ kế hoạch đề ra, cụ thể hóa thành chương trình thực hiện, phát huy vai trò trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tăng cường phân công, phân cấp quản lý; định hướng phát triển đúng đắn, xác định rõ mục tiêu, hướng đi phù hợp với xu thế phát triển và năng lực của doanh nghiệp để phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh của mình.

Theo đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy TCT đã ban hành 10 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và 2 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội III và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW. Bên cạnh đó, Đảng ủy TCT cũng chủ động ban hành 15 Nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết chuyên đề; 5 Chỉ thị, 46 kế hoạch và nhiều văn bản quan trọng khác để cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ TCT.

Chú thích ảnh
Hội nghị BCH lần thứ 11 (mở rộng).

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong Đảng bộ TCT. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai nghiêm túc, tuân thủ các quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối.

Đặc biệt, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị có nhiều đổi mới, ngày càng bài bản, khoa học, kịp thời, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề học tập và làm theo Bác hằng năm được cụ thể hóa bằng những nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình của TCT và các tổ chức đảng trực thuộc. Có nhiều cách làm mới, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai học tập và làm theo Bác.

Đảng ủy TCT MobiFone cũng đã áp dụng chuyển đổi số nội bộ khi số hóa các văn bản triển khai các nghiệp vụ công tác đảng với triển khai ứng dụng Eoffice. Do vậy, việc theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối và các chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty được triển khai nhanh chóng, thuận tiện; rút ngắn và kiểm soát được thời gian xử lý công việc của các cấp ủy Đảng và tiết kiệm được rất nhiều chi phí do thực hiện chế độ lưu trữ văn bản điện tử thay vì lưu trữ văn bản giấy.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng thông qua việc triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên MobiFone. Đây là sản phẩm của sự ứng dụng công nghệ thông tin, cẩm nang quan trọng giúp mỗi cán bộ, nhằm mục đích đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và kiểm tra nhận thức của cán bộ, đảng viên sau học tập nghị quyết. Đồng thời, đây cũng là cẩm nang quan trọng, mang tính cá biệt của mỗi cán bộ, đảng viên.

Với những nỗ lực toàn diện trên các mặt công tác đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội về công tác xây dựng Đảng đã đạt được các mục tiêu đã đề ra. Theo đó, 95% tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp mới 230 đảng viên, đạt 57,5% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Tổ chức công đoàn MobiFone đạt mức phân loại xuất sắc. Đoàn thanh niên MobiFone đạt Xuất sắc dẫn đầu phong trào Đoàn Khối DNTW.

Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Hầu hết các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực. Thị trường viễn thông tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, doanh thu các dịch vụ viễn thông truyền thống đang ngày càng suy giảm, chính sách của cơ quan quản lý nhà nước có nhiều thay đổi đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ chặt chẽ và và kịp thời.

Trước những khó khăn, thách thức mới phát sinh, Đảng ủy TCT đã chủ động ban hành 9 Nghị quyết, 2 Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh.
 Theo đó, bằng việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, TCT đã đạt được những kết quả nhất định trong thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT khóa II đã đặt ra. Trong đó, tổng doanh thu năm 2020 đạt 32.146 tỷ đồng; năm 2021 đạt 32.119 tỷ đồng; năm 2022 đạt 30.160 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 13.738 tỷ đồng. Về lợi nhuận trước thuế: năm 2020 đạt 4.733 tỷ đồng; năm 2021 đạt 4.808 tỷ đồng; năm 2022 đạt 3.234 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1.585 tỷ đồng. TCT nộp ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định.

Chú thích ảnh
Ra mắt Sổ tay Đảng viên điện tử.

Đặc biệt, với những những nỗ lực không ngừng nên đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động trong toàn Đảng bộ TCT MobiFone được đảm bảo; ngay cả trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19 cũng không có trường hợp lao động nào phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Trong nửa cuối của nhiệm kỳ Đại hội II của Đảng bộ TCT, dự báo trước thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức có thể xảy ra, Đảng bộ TCT đã điều chỉnh một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội để phù hợp với tình hình mới.

Trong đó, mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy hệ giá trị cốt lõi của MobiFone “Thần tốc - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”, chuyển đổi, phát triển TCT Viễn thông MobiFone thành doanh nghiệp số lớn, tạo lập các hệ sinh thái số và tạo ra nhiều nguồn doanh thu mới.

Mục tiêu đến năm 2025 MobiFone trở thành doanh nghiệp phát triển hạ tầng số trong nhóm dẫn đầu, từng bước làm chủ công nghệ lõi, cải thiện nhanh trong việc phát triển khách hàng mới, giữ chân khách hàng hiện hữu và tạo nhiều nguồn thu mới, tăng trưởng mạnh mẽ doanh thu dịch vụ số; là doanh nghiệp thuộc nhóm hạt nhân thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Tuy nhiên, để có thể thực hiện được những mục tiêu này, việc quyết tâm thôi là chưa đủ. Vì thế, ngoài các nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone lần thứ II, Đảng bộ TCT đã bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp mới về công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong đó, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đưa ra 5 nhiệm vụ cụ thể gồm: Triển khai cơ cấu lại MobiFone giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022, đảm bảo quán triệt các nguyên tắc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tại Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 của Đại hội Đảng XIII.

Tiếp tục triển khai chuyển đổi số sâu, rộng theo lộ trình chuyển đổi MobiFone từ doanh nghiệp khai thác viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp số, tạo động lực cho sự phát triển các lĩnh vực kinh doanh - kỹ thuật - đầu tư. Đẩy mạnh tăng trưởng mạnh trong các lĩnh vực: phát triển mới các kết nối di động, giải pháp công nghệ thông tin doanh nghiệp và dịch vụ số thông qua việc triển khai xây dựng hệ sinh thái số, nền tảng số, cơ chế hợp tác/đối tác để mở rộng thị trường, nguồn doanh thu.

Đặc biệt, nhiệm vụ trọng yếu được Đảng bộ TCT đặt ra là phấn đấu trở thành doanh nghiệp viễn thông đi đầu trong đổi mới, áp dụng công nghệ mới với các phương thức kinh doanh theo hướng thông minh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, tạo ra năng lực cạnh tranh cao hơn đáp ứng được yêu cầu đổi mới công nghệ, đổi mới mô hình quản trị, quản lý trong kỷ nguyên Cách mạng công nghệ 4.0 với mục tiêu xuyên suốt là “Nâng tầm cuộc sống”.

Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng viễn thông toàn diện, mạng 5G, hạ tầng cloud, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu, đảm bảo chất lượng cung cấp trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền tảng cho các ứng dụng chính phủ điện tử. Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT). Bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Hoạt động đầu tư chuyển dịch theo hướng xanh, sạch, sử dụng năng lượng sạch và góp phần giảm khí thải Carbon (theo COP26).

Với sự linh hoạt, chủ động nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế của tình hình mới, trong nửa nhiệm kỳ còn, Đảng bộ TCT lại cần nhiều nỗ lực hơn nữa của tập thể lãnh đạo, người lao động của TCT Viễn thông MobiFone để tạo nên sức mạnh từ đó hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để MobiFone tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của một doanh nghiệp nhà nước có thương hiệu mạnh. Từ đó, hiện thực hoá mục tiêu chiến lược đến năm 2025 MobiFone trở thành doanh nghiệp phát triển hạ tầng số trong nhóm dẫn đầu, thuộc nhóm hạt nhân thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

MobiFone kỷ niệm 30 năm thành lập 
MobiFone kỷ niệm 30 năm thành lập 

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu MobiFone (16/04/1993 - 16/04/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN