Chấp thuận tăng vốn được cấp đối với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon-Chi nhánh Bình Dương

Ngày 26/4/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dương (NHNN-CN tỉnh Bình Dương) có văn bản số 611/BDU3 (Công văn 611/BDU3) về việc chấp thuận tăng vốn được cấp đối với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon-Chi nhánh Bình Dương.

Chú thích ảnh

Theo đó, NHNN-CN tỉnh Bình Dương chấp thuận đề nghị tăng thêm 15.000.000 USD (Mười lăm triệu Đô la Mỹ) mức vốn được cấp đối với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon-Chi nhánh tỉnh Bình Dương (“Chi Nhánh”) từ Ngân hàng mẹ (Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd) tại Đài Loan để nâng mức vốn được cấp của Chi nhánh lên 51.000.000 USD (Năm mươi mốt triệu Đô la Mỹ).

Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon-Chi nhánh Bình Dương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng chặt chẽ, phù hợp với chủ trương, mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt; đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động Ngân hàng theo quy định.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục khi thực hiện tăng vốn được cấp theo quy định tại Thông tư 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc tăng mức vốn được cấp, Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon-Chi nhánh Bình Dương có văn bản đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi NHNN theo quy định kèm theo các tài liệu chứng minh việc tăng vốn đã được thực hiện hoàn tất.

Văn bản này có thời hạn hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản số 611/BDU3 hết thời hạn hiệu lực pháp lý.

Cấp đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội
Cấp đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội

Ngày 30/09/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội (NHNN Hà Nội) đã ban hành Giấy phép số 2284/GP.HAN-TTGS2 về việc Cấp đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN