Công ty CP Bán đấu giá tài sản Sao Việt thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Sao Việt thông báo bán đấu giá tài sản.

Tài sản bán đấu giá:

TS 1/Quyền sử dụng đất 397m2 và tài sản trên đất tại thửa số 506, tờ bản đồ số 25, tại khu 9, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội – GCN QSD đất số G443467 do UBND huyện Mê Linh cấp ngày 02/07/1996 thuộc quyền sở hữu của ông Phan Văn Đề và bà Hoàng Thị Yến. Giá khởi điểm là: 1.001.482.762đ (Một tỷ, không trăm linh một triệu, bốn trăm tám mươi hai ngàn, bảy trăm sáu mươi hai đồng).

TS 2/Quyền sử dụng 586m2 đất và tài sản trên đất tại thửa số 125-1 và thửa số 95, tờ bản đồ số 05, tại khu 9, thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, TP Hà Nội – GCN QSD đất số X283369 do UBND huyện Mê Linh cấp ngày 18/12/2002 thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Tập và bà Nguyễn Thị Mây. Giá khởi điểm là: 669.610.727đ (Sáu trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm mười ngàn, bảy trăm hai mươi bảy đồng).

TS 3/Quyền sử dụng 445m2  đất và tài sản trên đất tại thửa số 99 và, tờ bản đồ số 02, tại khu 16, thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, TP Hà Nội – GCN QSD đất số X283478 do UBND huyện Mê Linh cấp ngày 18/12/2002 thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Xuân và bà Nguyễn Thị Thành. Giá khởi điểm của tài sản 03 là: 162.067.058đ (Một trăm sáu mươi hai triệu , không trăm sáu mươi bảy ngàn, không trăm năm mươi tám đồng).

TS 4/Quyền sử dụng 443m2  đất và tài sản trên đất tại thửa số 114 và, tờ bản đồ số 03, tại khu 14, thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, TP Hà Nội – GCN QSD đất số X283639 do UBND huyện Mê Linh cấp ngày 18/12/2002 thuộc quyền sở hữu của ông Trương Văn Đức và bà Nguyễn Thị Tỵ. Giá khởi điểm của tài sản 04 là: 1.078.694.269đ (Một tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi tư ngàn, hai trăm sáu mươi chín  đồng).

TS 5/Quyền sử dụng 133m2  đất và tài sản trên đất tại thửa số 25B, tờ bản đồ số 03, tại khu 15, thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, TP Hà Nội – GCN QSD đất số X283992 do UBND huyện Mê Linh cấp ngày 18/12/2002 thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Dung và bà Nguyễn Thị Hồng. Giá khởi điểm của tài sản 05 là: 62.763.295đ  (Sáu mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi ba ngàn, hai trăm chín mươi năm đồng).

TS 6/Quyền sử dụng toàn bộ thửa đất và tài sản gắn liền với đất (theo hiện trạng kê biên) thửa đất số 206 – c, tờ bản đồ số 29 – A, diện tích 420 m2; hình thức sử dụng Riêng: 420 m2; mục đích sử dụng: 100 ONT, LNK320; thời hạn sử dụng: ONT lâu dài, LNK: 10/2045 tại địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 917113 số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00158 do UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 09/06/2010. Giá khởi điểm của tài sản: 257.040.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm bảy triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

TS 7/Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (theo hiện trạng kê biên) tại thửa đất số 16, tờ bản đồ số 41, diện tích 2073,0 m2, bao gồm 400 m2 đất ở lâu dài và 1673 m2 đất trồng cây lâu năm khác tại địa chỉ: Suối Sếu C, xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 917144, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00116 do UBND huyện Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình cấp ngày 14/06/2010. Tổng giá khởi điểm của tài sản là:636.330.000đ (Sáu trăm ba mươi sáu triệu ba trăm ba mươi ba nghìn đồng).

TS 8/Quyền sử dụng 336m² đất và tài sản trên đất tại thửa số 528, tờ bản đồ số 17b, tại thôn Ngự Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP Hà Nội – GCN QSD đất số X444528 do UBND huyện Mê Linh cấp ngày 15/12/2003 thuộc quyền sở hữu của ông Hà Chí Hùng và bà Bùi Thị Loan. Giá khởi điểm của tài sản là: 642.864.559đ ( Sáu trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm sáu mươi tư ngàn, năm trăm năm mươi chín đồng).

TS 9/Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liến với đất tại thửa đất số 04, tờ bản đồ số 13, có diện tích 170m²; hình thức sử dụng: Riêng; mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 100 m², đất CHNK 70 m²; thời hạn sử dụng: Lâu dài, tại địa chỉ: thôn Thái Sơn, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa theo GCN QSDĐ số BU 192334, vào sổ cấp GCN QSDĐ số CH: 73/VPĐK do UBND huyện Nông Cống cấp ngày 13/5/2014 đứng tên ông Nguyễn Văn Thọ và bà Nguyễn Thị Bảy.

(Ghi chú: Diện tích 100 m² đã làm nhà, đất vườn 70 m² đã bao xây xung quanh bằng gạch không nung, đã xây khu chăn nuôi và bếp phụ.). Tài sản trên đất (theo biên bản kê biên): Nhà ở: Một nhà xây bê tông cốt thép đổ bằng dạng nhà ống, xây năm 2012; Nhà xây cả móng, tường 220 nền lát gạch xi măng hoa xenamic, lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh; cửa chính 05 cánh, gỗ nhóm III rộng 2,98 m, cao 2,5 m kèm theo khung học đôi, có ô thoáng cao 0,5m chớp gỗ.

Diện tích nhà: - Sân rộng 5m, dài 6m - Nhà: Rộng 5m, dài 16,9 m; diện tích tum che cầu thang 3,6x5m; nhà đã sơn; trong nhà có 01 phòng khách (có cầu thang gỗ); phòng ngủ và nhà bếp, nhà vệ sinh, công trình phụ. - Phía sau nhà ở là nhà phụ xây đổ bằng diện tích 3mx5m. - Phía sau: Bán bình không xây lợp tôn dài 2mx5m, sau bán bình là chuồng gà xây gạch không nung lợp broximăng. - Cổng sân phía trước: Hai trụ cổng ốp gạch thẻ màu đỏ kích thước 0,45x0,45x2,3; hai cửa bằng sắt hợp mạ kẽm, kích thước 2,4mx2m, đã tróc sơn một bên cánh đã bị xệ bản lề. (Chi tiết về hiện trạng theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 14/12/2016) Tổng giá khởi điểm của tài sản là: 641.700.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi mốt triệu bày trăm ngàn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân, VAT nếu có. Phí, lệ phí khác do người mua chịu.

TS 10/Quyền sử dụng toàn bộ thửa đất số 108, tờ bản đồ số 3, diện tích 209,3m2; mục đích sử dụng: Đất ở; thời hạn sử dụng : Lâu dài tại địa chỉ : thôn 6 xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 738503; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 0448 QSDĐ, do UBND huyện Quốc Oai cấp ngày 17/09/2003. Giá khởi điểm của tài sản: 586.000.000 VNĐ. (Năm trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn).

TS 11/Quyền sử dụng diện tích 280 m2 đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, theo GCN quyền sử dụng đất số L – 196209, vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: 00264.QSDĐ/ĐM do UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cấp ngày 03/05/1998. Giá khởi điểm là:1.635.067.000 đ (Một tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

- TS1 đến TS5 và TS8: Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký xem tài sản : từ ngày thông báo đến hết ngày 10/04/2017 tại Công ty Cổ phần Bán đấu giá Sao Việt.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 11/04/2017 tại nơi có tài sản.

- Thời hạn bán hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Ngày 12/04/2017 trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty (Theo quy chế Cty).

- Phiên đấu giá: Ngày 20/04/2017; tại Số 6 Lô B9, Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- TS6: Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 27/03/2017 tại trụ sở chi nhánh Công ty Cổ phần Bán đấu giá Sao Việt tại Hoà Bình.

- Thời gian xem tài sản: 10h00 ngày 28/03/2017 tại nơi có tài sản.

- Thời hạn bán hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Ngày 29/03/2017 trong giờ hành chính tại trụ sở Chi nhánh Công ty: LK04 Khu Liền Kề Dạ Hợp tổ 12, Phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (theo quy chế công ty).

- Phiên đấu giá: 10h00 ngày 21/04/2017 tại văn phòng Chi nhánh Công ty: LK04 Khu Liền Kề Dạ Hợp tổ 12, phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. (Tuỳ vào lượng người tham gia đấu giá, Công ty sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).

- TS7: Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 20/03/2017 tại trụ sở chi nhánh Công ty Cổ phần Bán đấu giá Sao Việt tại Hoà Bình

- Thời gian xem tài sản: 10h00 ngày 21/03/2017 tại nơi có tài sản.

- Thời hạn bán hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Từ 22 đến 24/03/2017 trong giờ hành chính tại trụ sở Chi nhánh Công ty: LK04 Khu Liền Kề Dạ Hợp tổ 12, phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (theo quy chế công ty).

- Phiên đấu giá: 10h00 ngày 18/04/2017 tại văn phòng Chi nhánh Công ty: LK04 Khu Liền Kề Dạ Hợp tổ 12, phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. (Tuỳ vào lượng người tham gia đấu giá, Công ty sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).

- TS9: Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký xem tài sản :20/03/2017 tại số 36 phố Tịch Điền, phường Ba Đình, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Thời gian xem tài sản và bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Ngày 21/03/2017 trong giờ hành chính tại số 36 phố Tịch Điền, phường ba Đình, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 24/03/2017 trong giờ hành chính (theo quy chế công ty).

- Phiên đấu giá: 10h00 ngày 21/04/2017; tại số 36 phố Tịch Điền, phường Ba Đình, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- TS10: Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 20/03/2017 tại Công ty Cổ phần Bán đấu giá Sao Việt.

- Thời gian xem tài sản: 09h00  ngày 21/03/2017 tại nơi có tài sản.

- Thời hạn bán hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Ngày 22/03/2017 trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty (Theo quy chế Cty).

- Phiên đấu giá: 09h00  ngày 17/04/2017; tại Số 6 Lô B9, Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- TS11: Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký xem tài sản: Ngày 29/03/2017 tại Công ty Cổ phần Bán đấu giá Sao Việt.

- Thời gian xem tài sản: 10h00 ngày 30/03/2017 tại nơi có tài sản.

- Thời hạn bán hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Ngày 31/03/2017 trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty (Theo quy chế Cty).- Phiên đấu giá: 09h00 ngày 20/04/2017; tại Số 6 Lô B9, Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Bán đấu giá Sao Việt: Số 6 Lô B9, Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội - ĐT: 046.6505360

Phòng nghiêp vụ Công ty Cổ phần Bán đấu giá Sao Việt chi nhánh Hoà Bình: LK04 Khu Liền Kề Dạ Hợp tổ 12, phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình - ĐT: 0904113098

Phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Bán đấu giá Sao Việt số 36 phố Tịch Điền, phường Ba Đình, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 046.6505360

PV

Bất động sản

Hội nhập

Tư vấn tiêu dùng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản