Nam Định: Thông qua 7 nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 14/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 18 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND tỉnh Nam Định thông qua các Nghị quyết bằng hình thức giơ tay. 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh cho biết, tại kỳ họp này các đại biểu đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết thuộc các lĩnh vực: An ninh trật tự, Đầu tư công, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, ngành của tỉnh thực hiện, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đã xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung chính gồm: Đề án quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh; quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; xem xét Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu, vay vốn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển châu Á.

Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND tỉnh Nam Định bỏ phiếu kín bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Đức Trọng, nguyên Giám đốc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định, do nghỉ công tác. Thực hiện bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh đề nghị, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương theo chức, năng nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động triển khai các nghị quyết đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực. Các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)
11 dự án luật, nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 7
11 dự án luật, nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 7

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN