Lào Cai dành trên 103 tỷ đồng sắp xếp dân cư vùng biên giới, vùng thiên tai

Năm 2024, Lào Cai dự kiến dành nguồn kinh phí hơn 103 tỷ đồng để sắp xếp, bố trí ổn định, nâng cao đời sống cho 613 hộ dân vùng biên giới, vùng thiên tai và nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai; hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo; bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Chú thích ảnh
Lũ ống xảy ra tại khu vực suối thuộc xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Cụ thể, năm 2024, Lào Cai sẽ sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng thiên tai và nguy cơ thiên tai cho 520 hộ; sắp xếp dân cư biên giới cho 93 hộ. Trong đó, tỉnh sắp xếp tập trung 341 hộ; sắp xếp xen ghép 138 hộ; ổn định tại chỗ 134 hộ.

Địa phương hỗ trợ sắp xếp di chuyển xen ghép 80 triệu đồng/hộ đối với nhóm I (gia đình, cá nhân sinh sống trong các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới) và 60 triệu đồng/hộ đối với nhóm II (gia đình, cá nhân sinh sống ở các khu vực còn lại). Tỉnh hỗ trợ sắp xếp di chuyển tập trung 15 triệu đồng/hộ; hỗ trợ ổn định tại chỗ 30 triệu đồng/hộ; hỗ trợ chi phí quản lý chỉ đạo 500.000 đồng/hộ từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương bố trí ổn định dân cư tập trung, có trọng điểm, đảm bảo kết cấu hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất để người dân đến nơi ở mới phải đảm bảo tốt hơn nơi ở cũ, có điều kiện sống ổn định lâu dài và phát triển kinh tế bền vững; hướng tới hình thành các điểm dân cư đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; phù hợp với phong tục, tập quán văn hóa của từng dân tộc. 

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã có hộ dân nằm trong phương án di chuyển tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ về nhân công và các điều kiện khác để di chuyển đến nơi ở mới an toàn, ổn định phát triển sản xuất. Các hộ dân được hỗ trợ di chuyển, sắp xếp, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chuẩn bị mặt bằng chuyển đến, nguyên vật liệu bổ sung thay thế những vật liệu đã hỏng...; di chuyển đến nơi ở mới đảm bảo đúng kế hoạch. 

Đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cấp ủy, chính quyền xã giao trực tiếp cho các ban, ngành, đoàn thể trong xã tập trung lực lượng, ủng hộ ngày công giúp các hộ này di chuyển đảm bảo tiến độ thời gian, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Từ năm 2022-2023, thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Lào Cai đã sắp xếp ổn định cho 134 gia đình, chủ yếu là những hộ trong vùng thiên tai, nguy cơ thiên tai, biên giới...

Nhờ có chính sách của Nhà nước, các hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm, biên giới được quy tụ về nơi ở mới ổn định, được thụ hưởng các công trình phúc lợi công cộng, có đủ đất để sản xuất. Các công trình hạ tầng thiết yếu đã phát huy được hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần ngăn chặn có hiệu quả tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn, giảm thiểu tối đa nguy hiểm cho các hộ nằm trong vùng thiên tai và nguy cơ thiên tai; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Giai đoạn 2022-2025, Lào Cai dự kiến sắp xếp bố trí ổn định cho 1.443 hộ dân với tổng kinh phí trên 262 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp dân cư theo đúng kế hoạch trong nửa giai đoạn còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cân đối nguồn vốn của tỉnh và Trung ương giao, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để đảm bảo tiến độ thực hiện cả giai đoạn được hiệu quả.

Hương Thu (TTXVN)
Ưu tiên bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai
Ưu tiên bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai

Tỉnh Nghệ An đang thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là sắp xếp lại dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN