Xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công. Ngay sau phiên bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã dành thời gian trả lời phỏng vấn nhanh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về một số vấn đề trọng tâm của nhiệm kỳ mới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa XI phát biểu bế mạc đại hội.

Xin đồng chí đánh giá khái quát về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025?

Hòa trong không khí hân hoan của những ngày kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong khí thế thi đua sôi nổi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 23 đến ngày 26/9/2020, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của 348/349 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 42.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Vĩnh Long. 

Qua 3,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá kết quả 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, với những thành tựu to lớn đạt được, những bài học quan trọng được đúc kết của toàn Đảng bộ tỉnh và nhìn nhận rõ hơn những khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo các văn kiện của Trung ương, của Tỉnh ủy; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, với 24 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; thảo luận, cho ý kiến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Từ đó, Đại hội khẳng định quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững” và nhất quán tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Bên cạnh việc thảo luận, tham luận đóng góp vào các văn kiện, Đại hội còn tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng. Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế bầu cử trong Đảng; phát huy dân chủ, lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức, đủ sức đảm đương những trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh giao phó.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 17 đồng chí chính thức và 01 đại biểu dự khuyết là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho toàn Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu 9 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Để thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới là gì, thưa đồng chí?

Tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ cơ bản, 3 khâu đột phá và tiếp tục thực hiện 6 chương trình hành động chuyên đề Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, với 7 lĩnh vực trọng điểm, đó là: Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, chất lượng và năng suất cao; tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn du lịch văn hóa, tâm linh, làng nghề truyền thống và du lịch nghỉ dưỡng; đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông, trọng tâm là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; xây dựng thành phố Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh. 

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển; phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều hành ở các cơ quan quản lý công và khu vực doanh nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện quyết liệt 3 khâu đột phá để tạo sự chuyển biến căn bản, có tính quyết định trong giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt của sự phát triển, gồm: Phát triển nguồn nhân lực phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý và lao động có tay nghề cao; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp và du lịch; đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào đô thị, thương mại, nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch.

Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI sớm đi vào cuộc sống, xin đồng chí cho biết những việc cần làm ngay sau Đại hội?

Để hoàn thành mục tiêu và những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI phải khẩn trương bắt tay vào hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện chương trình hành động mà Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến; đồng thời, cụ thể hóa nội dung văn kiện thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết năm, quý, tháng và các chuyên đề để tổ chức thực hiện nội dung văn kiện trong suốt nhiệm kỳ. Các Ban đảng xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện cụ thể theo thời gian và chức năng nhiệm vụ được giao.

Song song đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân ý chí, quyết tâm của Đại hội; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai, quán triệt đến từng cơ sở đảng và mỗi đảng viên sớm nhất để tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết mau chóng thâm nhập vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2020-2025).

 Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN (thực hiện)
Đồng chí Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long  
Đồng chí Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long  

Sau 3,5 ngày làm việc, chiều 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN