Xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận có phẩm chất và năng lực

Trong 2 ngày 3 - 4/7, tại thành phố Hải Dương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự của 282 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo đại hội.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển". Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Đại hội đã hiệp thương cử ra 84 người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa XVI nhiệm kỳ 2019 - 2024; 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Quang Phúc tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã đạt được thời gian qua.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra những hạn chế như: Nội dung và phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa theo kịp yêu cầu mới. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, các vấn đề mới nảy sinh có lúc, có việc chưa kịp thời; thực hiện một số cuộc vận động, phong trào thi đua còn chậm, hình thức. Việc theo dõi, đôn đốc xử lý các kiến nghị sau giám sát chưa kịp thời…

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị: Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hải Dương cần triển khai hiệu quả hơn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng và phát triển tổ chức, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, người có uy tín tham gia công tác mặt trận.

Mặt trận Tổ quốc các cấp kịp thời nắm bắt và tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa các cơ quan Đảng, chính quyền và nhân dân. Đặc biệt là theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hải Dương cần tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến lợi ích của các tầng lớp nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu của công tác Mặt trận, công tác vận động nhân dân. Các hoạt động cần hướng về cơ sở, tăng cường cơ chế phối hợp trong và ngoài hệ thống...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành của tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận. Ngoài ra thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận, đảm bảo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh hoạt động đạt kết quả, hiệu quả cao hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương lần thứ XVI bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương xác định tập trung 5 chương trình với những giải pháp cụ thể. Một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới đó là: Mỗi năm, hỗ trợ xây mới và sửa chữa ít nhất 200 ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo, 100% xã, phường, thị trấn và trên 80% thôn, khu dân cư xây dựng và thực hiện hiệu quả các mô hình tự quản. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc mỗi cấp tổ chức ít nhất 2 hội nghị phản biện xã hội và lấy ý kiến đối với một số dự thảo văn bản liên quan đến quyền, lợi ích nhân dân. 100% thôn, khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc”; 90% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã đạt vững mạnh, không có đơn vị yếu kém…

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Quang Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 phát biểu tại đại hội. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Hải Dương trong thời gian qua đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh''.

Thông qua đó đã góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong việc tham gia đóng góp tích cực của nhân dân xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo bằng những việc làm thiết thực như xây nhà, hỗ trợ sản xuất, tặng quà nhân dịp lễ, Tết...

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia các công việc của địa phương, đồng thời tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kiến nghị của nhân dân với cấp ủy, chính quyền....

Mạnh Minh (TTXVN)
Hải Dương đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy
Hải Dương đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Trước thực tế người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa trong khi giới trẻ còn thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy, công tác tư vấn, tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thời gian gần đây đã được Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương quan tâm đẩy mạnh với đa dạng cách làm để hiệu quả tuyên truyền được nâng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN