Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng chiến lược quốc phòng Việt Nam thời kỳ mới

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ Quốc phòng đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới",

Đề tài do Viện Chiến lược quốc phòng chủ trì thực hiện; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ nhiệm đề tài.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tham dự có các đại biểu lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi nghiệm thu, các tham luận đều đánh giá: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện cụ thể Việt Nam. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng bao gồm những vấn đề lý luận có tính hệ thống, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam.

Việc nghiên cứu "Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới" là vấn đề có ý nghĩa cơ bản, cấp thiết cả về lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của đề tài, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quan tâm chỉ đạo sát sao việc nghiên cứu đề tài. Trong quá trình tổ chức nghiên cứu đề tài đã huy động đội ngũ các đồng chí lãnh đạo, các tướng lĩnh, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm, năng lực và bề dày thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội tham gia.

Các cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức nghiên cứu chặt chẽ, nghiêm túc, tham gia đóng góp công sức trí tuệ, thực hiện đầy đủ các nội dung mục tiêu nghiên cứu theo đúng quy trình, nhiệm vụ mà đề tài xác định. Đề tài là bước cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài là công trình khoa học cấp quốc gia có nội dung nghiên cứu toàn diện, hàm lượng khoa học cao, phạm vi ảnh hưởng rộng, giàu tính thực tiễn. Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, tiến độ thời gian góp phần cung cấp những luận cứ khoa học trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phúc Hằng (TTXVN)
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

Sáng 30/12, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017, phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN