TP Hồ Chí Minh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11

Ngày 17/10, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thông báo nhanh các nội dung chính được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 11, khóa XII.  

Theo đó, hội nghị lần này diễn ra từ ngày 7 - 12/10 tại Thủ đô Hà Nội, để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
           
Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ. 
           
Tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo các cấp ủy, địa phương cần chủ động triển khai các nội dung của hội nghị đến cấp cơ sở, đảng viên trong đảng bộ, cấp ủy mình phụ trách; đồng thời, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: A.Tuấn (TTXVN)
Hội nghị Trung ương lần thứ 11: Thể hiện bản lĩnh, tầm cao trí tuệ của Đảng   
Hội nghị Trung ương lần thứ 11: Thể hiện bản lĩnh, tầm cao trí tuệ của Đảng   

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc ngày 13/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN