Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 28/5, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý II/2020. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối. Ảnh: TTXVN

Hội nghị nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; hai chuyên đề Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, kết quả và những vấn đề đặt ra, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025; Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả bốn năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại các cơ quan Trung ương.

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Sơn Minh Thắng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 khóa XII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp năm 2019.

Đồng chí Sơn Minh Thắng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của những vấn đề đặt ra tại Hội nghị  Trung ương 12 khóa XII; nội dung cốt lõi trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Trung ương khóa XII và Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện, yêu cầu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Về kết quả bước đầu Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối, tính đến ngày 15/5 đã có 3.940 chi bộ trong tổng số 5.408 chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đạt 72,86 %; trong đó, có 26/61 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối tổ chức xong đại hội chi bộ trực thuộc. Các cấp ủy cơ sở đã chủ động tổ chức đại hội tại các tổ chức đảng có ít đảng viên. Đến nay, 313 trong tổng số 1.094 tổ chức cơ sở đảng (gồm 124 đảng bộ cơ sở và 189 chi bộ cơ sở ) đã tổ chức đại hội, đạt 28,6%. 

Theo Đảng ủy Khối, về cơ bản, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Khối, không có tình huống lớn phát sinh. Tuy nhiên, báo cáo chính trị của một số đảng bộ, chi bộ còn dàn trải, thiếu nhận định tổng quát, thiếu số liệu và dẫn chứng tiêu biểu; việc đánh giá những vấn đề tồn tại, hạn chế chưa đề cập sâu, các giải pháp thực hiện chưa cụ thể. Một số đảng ủy thực thuộc vẫn còn những vụ việc tồn đọng, phức tạp chưa giải quyết dứt điểm…

Đảng ủy Khối lưu ý, để chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy trực thuộc cần tập trung chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng bộ các cấp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là những đơn vị khó khăn; giải quyết dứt điển đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan nhân sự cấp ủy và đại biểu dự đại hội cấp trên. Cấp ủy các cấp cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị, xã hội trong việc tham gia đóng góp chuẩn bị văn kiện và nhân sự cấp ủy…

Về kết quả nổi bật trong bốn năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đánh giá, qua thực hiện bốn nội dung đột phá, nhiều cơ quan, đơn vị trong Khối đã có chuyển biến căn bản, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân, nhất là cải cách hành chính; lắng nghe tâm tư, giải quyết bức xúc của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tham mưu chính sách cho Đảng, Nhà nước… góp phần tích cực, quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước những năm qua.

TTXVN/Báo Tin tức
Hội nghị mở rộng lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Hội nghị mở rộng lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 20.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN