Thủ tướng phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phân công các thành viên Chính phủ trình bày và tiếp thu một số nội dung tại Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 9-20/9/2019.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều 11/9/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày, tiếp thu đối với các nội dung: Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày và tiếp thu đối với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan; Tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày và tiếp thu đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Báo cáo sơ kết của Chính phủ 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2019; tiếp thu đối với nội dung Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Công an trình bày và tiếp thu đối với nội dung Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày, tiếp thu đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày và tiếp thu đối với Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường trực thuộc trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

 Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày và tiếp thu đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu đối với Báo cáo của Chính phủ “thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012- 2018”; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi); Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp thu đối với Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong hai năm 2018 - 2019; Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2018; Báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động và việc quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá trong hai năm 2018 - 2019.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày và tiếp thu đối với nội dung về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày và tiếp thu đối với Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Trần Hiền Hạnh (TTXVN)
Phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phân công Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN