Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai

Ngày 26/6, tại thành phố Lào Cai, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai với 15 thành viên.

Chú thích ảnh
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai ra mắt.

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai làm Trưởng ban.

Ngoài Trưởng ban, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai có 5 Phó Trưởng ban và 9 Ủy viên. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Xuân Phong khẳng định, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai sẽ trở thành "cánh tay nối dài" của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phục vụ đắc lực cho hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

"Việc thành lập Ban Chỉ đạo tạo nên khí thế mới trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo sự lan tỏa trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân với tinh thần không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà còn phải chủ động tấn công, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực, tạo bước tiến mới cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới", Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, Trưởng ban phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai phát biểu. 

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo bám sát các quy định của Trung ương và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh; quyết liệt, nỗ lực hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Đặc biệt, mỗi đồng chí trong Ban Chỉ đạo cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; hết sức gương mẫu, phải thật sự trong sạch, dũng cảm, ngay thẳng, trung thực, công tâm, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào; nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo", ông Đặng Xuân Phong nêu rõ.

Ông Đặng Xuân Phong đề nghị các ngành chức năng, các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tất cả cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.   

Tin, ảnh: Hương Thu (TTXVN)
Chống tiêu cực, chặn mầm tham nhũng - Bài cuối: Đồng lòng diệt giặc 'nội xâm'
Chống tiêu cực, chặn mầm tham nhũng - Bài cuối: Đồng lòng diệt giặc 'nội xâm'

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định rõ, phải kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII) bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong các nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ XIII, Đảng ta yêu cầu phải đấu tranh mạnh mẽ, có hiệu quả với một số biểu hiện suy thoái, bệnh quan liêu, bè phái, “lợi ích nhóm”, thờ ơ, vô cảm, lối sống cơ hội, thực dụng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...; quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN