Nâng cao kiến thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua Tủ sách điện tử

Ngày 31/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Quận ủy quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức lễ trao tặng Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử và tọa đàm, giới thiệu cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chú thích ảnh
Nghi thức trao tặng, khánh thành Thư viện, Tủ sách Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử cho Quận ủy Phú Nhuận.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Đây là hoạt động nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022); kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022).

Bà Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Hệ thống tủ sách điện tử là một trong những kênh thông tin quan trọng, hiện đại, góp phần đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc. Thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục lựa chọn, cập nhật thêm sách mới vào các tủ sách điện tử này để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ nhận thức, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Chú thích ảnh
Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử cho lãnh đạo Quận ủy Phú Nhuận.

Tại lễ tiếp nhận, lãnh đạo hai bên khẳng định, việc trao tặng các tủ sách này là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần cung cấp nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên Quận ủy quận Phú Nhuận có thêm nguồn sách tham khảo, nghiên cứu, học tập. Đồng thời, đây cũng là hoạt động tăng cường việc đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc; góp phần phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hoạt động thiết thực này cũng góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, khuyến khích thực hiện học tập suốt đời, đa dạng hóa các hình thức lưu trữ, phổ biến thư viện trong cộng đồng; góp phần hiện thực hóa Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định 2219 QĐ/TTg, ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022 - 2026.

Chú thích ảnh
Đông đảo đảng viên tham khảo, đọc tài liệu tại thư viện Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận khẳng định, việc được tiếp nhận nguồn tài liệu nghiên cứu quý, phong phú về nhiều lĩnh vực cả sách giấy và bản điện tử do Nhà xuất bản quốc gia Sự thật trao tặng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, cán bộ, đảng viên của Quận ủy Phú Nhuận. Thời gian tới, Quận ủy sẽ triển khai, sử dụng tủ sách một cách hiệu quả nhất, được phổ biến, cung cấp đến tất cả các chi bộ, đảng bộ trong toàn Đảng bộ quận.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ quận Phú Nhuận.

Tại tọa đàm giới thiệu sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chuyên gia và những người tham dự đã trao đổi về nội dung cơ bản và giá trị lý luận, thực tiễn của cuốn sách. Các chuyên gia đã khẳng định cuốn sách là một tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: A.Tuấn (TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Chiều 30/8, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 77 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2022), Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm; Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN