Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII tại Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc

Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc đã tạo được sự đồng thuận cao, cũng như có những cách thực hiện bài bản, sáng tạo, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt, hiểu sâu sắc nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Đó là đánh giá của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn Kiểm tra tại buổi thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc, ngày 12/11.

Ghi nhận Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc đã nghiêm túc xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá, Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc đã phát huy tính tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Người đứng đầu không áp đặt việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị mà cùng thảo luận công khai, minh bạch; đề cao công tác chính trị tư tưởng gắn với công tác đảng của đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị tại Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc mang tính thuyết phục, quy tụ đồng bào, có ảnh hưởng lớn và mang tính lan tỏa.

“Có những cách làm khởi sắc, mang tính động viên, khích lệ nhưng đồng thời cũng mang tính dân chủ, trực tiếp lắng nghe; vừa làm vừa tổng kết, khoa học, không nặng tính hình thức. Đặc biệt, việc tạo sự đồng thuận, ký cam kết là một sáng tạo trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chỉ rõ, việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 ở một số tổ chức đảng trực thuộc chưa sâu sắc, thiếu liên hệ thực tế. Kết quả triển khai thực hiện của một số chi bộ chưa thực sự có chuyển biến; còn một số cán bộ, đảng viên tiếp thu Nghị quyết thụ động, làm việc hiệu quả thấp. Nhiệm vụ, giải pháp về công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với dân tộc thiểu số và miền núi còn hạn chế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, công tác dân tộc là công tác chiến lược của Đảng, Nhà nước. Hạt nhân đoàn kết dân tộc phải từ Ủy ban Dân tộc, vì vậy phải đề cao trách nhiệm, tinh thần đoàn kết để ảnh hưởng lan tỏa đến toàn quốc. Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc hướng về cơ sở hơn nữa, khi hiện nay có 118 chương trình, chính sách đang được triển khai thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Những chính sách này đang phân tán, có thể tham mưu để rà soát, chấn chỉnh hoặc tích hợp các chương trình nhằm tránh tràn lan, tránh phân tán, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, từ đó đảm bảo chính sách, nguồn lực cho công tác dân tộc.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Ủy ban Dân tộc
Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Ủy ban Dân tộc

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng bộ Ủy ban Dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN