Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ

Sáng 5/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến với 5 điểm cầu là 5 đơn vị trực thuộc Học viện.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; đại diện các cơ quan Trung ương đã đến dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Năm học 2018-2019, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hiệu quả”, thi đua lập thành tích hướng tới Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện (1949-2019), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Học viện tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng quy mô hợp lý, phù hợp với các nguồn lực của toàn hệ thống. Năm học qua, Học viện đã mở 80 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với trên 3.400 học viên đã tốt nghiệp; 19 lớp hoàn chỉnh Chương trình cao cấp lý luận chính trị với hơn 1.600 học viên; bế giảng 102 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với trên 8.900 học viên; cấp giấy xác nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị cho 251 lượt cán bộ theo quy định. 

Học viện tổ chức thành công hai lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đang tổ chức hai lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Cùng với đó, Học viện đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức quản lý dạy và học; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy; có bước phát triển đột phá trong công tác dạy và học tại các trường chính trị trực thuộc.

Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng năm học. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong năm học 2019-2020, Học viện tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo, chú trọng hệ đào tạo tập trung, gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở phát huy sức mạnh của toàn hệ thống Học viện. Học viện tiếp tục đổi mới, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình các hệ lớp; đồng thời tích cực, chủ động xây dựng mới chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo tinh thần thiết thực, gắn với các kết quả nghiên cứu khoa học, tri thức quốc tế.

Bên cạnh đó, Học viện chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên; kết hợp chặt chẽ việc phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín với việc tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có năng lực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ cao về chuyên môn, sâu sắc về lý luận chính trị, có vốn sống thực tiễn phong phú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực sáng tạo. Đồng thời, kiện toàn đổi mới công tác quản lý đào tạo, tiếp tục siết chặt kỷ cương, phát huy vai trò tự quản của học viên và tinh thần trách nhiệm của giảng viên. 

Chú thích ảnh
Tiết mục nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính bày tỏ nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ trong năm học mới của Học viện. Trên cơ sở đó, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, trong năm học 2019-2020, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện các mặt hoạt động để phát triển Học viện theo tinh thần Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy của Học viện. 

Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tham mưu chủ trương chính sách của Học viện phải thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị thế, tầm quan trọng của ngôi trường có bề dày và cao cấp nhất của Đảng ta; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần khắc phục căn bệnh ngại học, lười học tập lý luận chính trị. Đồng thời, tạo môi trường thúc đẩy khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu trên toàn hệ thống Học viện; tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên biết làm việc trong môi trường quốc tế ngày càng nhiều hơn. 

Về đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Học viện cần tập trung bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các nghị quyết Trung ương từ đầu khóa đến nay; chú trọng rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

Đồng thời, Học viện cần bám sát vào hai trọng tâm, 5 đột phá của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ.

Cùng với Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan có liên quan, Học viện cần chủ động, tích cực tham mưu nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; tiếp tục hoàn thiện nội dung phương pháp đào tạo với phương châm: “Lấy học viên làm trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng”; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nghiêm minh, đảm bảo tuyển sinh đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Học viện đóng vai trò tích cực, hiệu quả trong việc tham gia chuẩn bị nội dung các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Với truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng Học viện sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đại biểu dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm truyền thống của Học viện, xứng đáng với vị thế mới, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thu Phương (TTXVN)
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - 70 năm xây dựng và phát triển
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - 70 năm xây dựng và phát triển

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019), sáng 4/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - 70 năm xây dựng và phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN