Giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cộng sản

Sáng 10/12, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức gặp mặt hơn 300 đại biểu là các đồng chí đã tham gia cấp ủy trong nhà tù, trại giam của địch thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và nói chuyện thân mật với các đại biểu.

Báo Tin tức trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

“Kính thưa các bác, các đồng chí,

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí đã từng tham gia cấp uỷ trong các nhà tù và trại giam của địch thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin gửi tới các bác, các đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Hội nghị gặp mặt hôm nay là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với công lao của các đồng chí đã từng tham gia cấp ủy trong nhà tù và trại giam của địch. Sự cống hiến, hy sinh của các đồng chí, của hàng vạn cán bộ, đảng viên và quần chúng kiên trung đã góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam , thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng biểu tượng lưu niệm của Hội nghị cho các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Đây cũng là dịp để những người đồng đội, đồng chí gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm về một thời gian lao nhưng vô cùng oanh liệt, hào hùng; cung cấp thêm tư liệu, nhân chứng lịch sử làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của cấp uỷ và công tác xây dựng Đảng trong lao tù. Đây còn là dịp để tôn vinh những tấm gương, tinh thần và phẩm chất cách mạng của các thế hệ đi trước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo để viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Thưa các đồng chí,

Thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai đã dựng lên một hệ thống khoảng hơn 300 nhà tù, trại giam và nơi giam giữ, gấp hàng chục lần so với thời kỳ thực dân Pháp cai trị. Hơn 700.000 cán bộ, đảng viên, bộ đội, du kích, dân công, trí thức, quần chúng yêu nước... đã bị giam giữ, tra tấn, đàn áp trong các nhà tù và trại giam của địch. Kẻ thù đã thực hiện những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm và dã man đến cực độ để đầy ải, thủ tiêu những người yêu nước, mà nòng cốt là các chiến sĩ cộng sản, hòng làm nhụt ý chí đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng; phá hoại các tổ chức đảng trong các nhà tù và trại giam. Nhưng mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng đã thất bại, chẳng những không lung lạc được tinh thần của các chiến sĩ cách mạng mà càng tôi luyện phẩm chất, khí phách của họ.

Trước lưỡi lê và họng súng của quân thù, lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh chống kẻ thù xâm lược càng ngời sáng; tinh thần và nhuệ khí của những người cộng sản luôn được giữ vững, tiếp tục phát huy. Sự tra tấn, khủng bố của kẻ thù không thể khuất phục được ý chí, tinh thần của các chiến sĩ cách mạng. Tinh thần chiến đấu của những người cộng sản vẫn luôn mãnh liệt, có sức lan tỏa đến các tù nhân. Các tổ chức đảng vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức, là nòng cốt lãnh đạo các cuộc đấu tranh ở trong tù. Những người cộng sản đã tạo ra một mặt trận đấu tranh mới, đầy sáng tạo với các hình thức phong phú ngay trong các nhà tù và trại giam của địch. Những người kiên trung tiêu biểu nhất cho tổ chức đảng, đóng vai trò hạt nhân của cuộc đấu tra nh trong tù, chính là những đồng chí đã từng tham gia cấp ủy đảng trong các nhà tù và trại giam của địch, trong đó có các bác, các đồng chí đang ngồi đây, tham gia buổi gặp mặt hôm nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Thưa các đồng chí,

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh với kẻ thù xâm lược diễn ra trong hoàn cảnh rất ác liệt. Tại các nhà tù và trại giam của địch, hoạt động này diễn ra trong điều kiện đặc biệt, cho nên mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, hình thức sinh hoạt và đấu tranh của các tổ chức đảng cũng mang tính đặc thù và có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần làm rạng rỡ thêm "pho lịch sử bằng vàng" của Đảng ta, của dân tộc ta.

Nhằm ghi lại, phản ánh trung thực và sinh động về cuộc đấu tranh đầy gian khổ, quả cảm và kiên cường của các chiến sĩ cách mạng trong các nhà tù, trại giam của địch, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X đã giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Liên lạc toàn quốc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày và một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiến hành nghiên cứu Tổng kết công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh trong các nhà tù, trại giam của địch ở miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là công trình nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng, nhằm bước đầu đánh giá, tổng kết, góp phần làm sáng tỏ các nội dung trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh của Đảng, tiếp tục khẳng định và tôn vinh bản lĩnh chính trị, sự kiên cường, sáng tạo của các tổ chức đảng và hoạt động của các tù nhân cộng sản trong các nhà tù, trại giam của địch ở miền Nam, thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). Hy vọng và mong rằng kết quả của đề tài sẽ làm phong phú, t oàn diện hơn lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta; đồng thời đúc kết những kinh nghiệm có giá trị, góp phần vào công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Thưa các đồng chí,

Cuộc đấu tranh của cán bộ, đảng viên và quần chúng kiên trung trong các nhà tù, trại giam của địch tuy trải qua nhiều tổn thất và gặp vô vàn khó khăn nhưng đã kết thúc thắng lợi cùng với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Thời gian đã lùi xa, nhưng những giá tr ị, tinh thần của nó vẫn mãi mãi là hành trang cho cuộc sống hôm nay và mai sau. Những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đấu tranh trong hoàn cảnh đặc biệt ở lao tù cần được phát huy trong hoàn cảnh mới.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Có thể nói, dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ và triển vọng như hiện nay. Cùng với việc đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại,... chúng ta phải đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chúng ta cần kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; tích cực chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Để củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cộng sản; kiên định lý tưởng và niềm tin vào thắng lợi của cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Uống nước nhớ nguồn là một truyền thống quý báu của dân tộc ta, của Đảng và Nhà nước ta. Đề nghị Ban Liên lạc toàn quốc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tiếp tục xây dựng và củng cố các tổ chức, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng trong việc tìm kiếm, rà soát danh sách các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày trong các nhà tù và trại giam của địch. Cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm và khẩn trương rà soát, xác minh từng trường hợp chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước đã bị địch bắt, tù đày; thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tạo điều kiện cho Ban liên lạc toàn quốc và ban liên lạc các địa phương hoạt động hiệu quả.

Trước thềm năm mới 2015, tôi chúc và mong các bác, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên cộng sản, tích cực đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, trước hết ở ngay mỗi khu dân cư và nơi mình sinh sống, làm gương cho các thế hệ trẻ noi theo. Chúc các bác, các đồng chí sức khỏe, trường thọ, hạnh phúc”.


TTXVN/Tin tức

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản