Đúc kết những bài học kinh nghiệm từ chiến thắng 30/4/1975

Ngày 8/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng 30/4/1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội thảo đã thu hút hơn 80 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu, học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội.

Tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, nhãn quan chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, khi thời cơ quyết định xuất hiện đã kiên quyết, kịp thời hạ quyết tâm, động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả hai miền, mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Qua đó, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân đội Sài Gòn, đánh đổ chính quyền Sài Gòn, giành lại toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói riêng, tiến trình của lịch sử dân tộc nói chung, chiến thắng 30/4/1975 là thắng lợi vĩ đại, trọn vẹn nhất, kết thúc 21 năm kháng chiến gian khổ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam. Thắng lợi ấy không chỉ gìn giữ thành quả của Cách mạng tháng Tám 1945, của sự nghiệp 9 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm kháng chiến chống Mỹ mà còn mở ra một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên của độc lập, tự do, thống nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá: Đây là hội thảo khoa học quan trọng, góp phần cung cấp thêm những nhận thức khoa học về đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, truyền thống hào hùng của dân tộc, học thuyết quân sự sáng tạo và độc đáo, đúc kết những bài học quý báu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là cơ sở khoa học vững chắc cho cuộc đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, góp phần bồi dưỡng ý chí, bản lĩnh chính trị cho thế hệ hôm nay và mai sau, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hùng cường.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, hội thảo là cơ hội để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa quan trọng của chiến thắng 30/4/1975, từ đó tiếp thêm động lực, quyết tâm cho mọi tầng lớp nhân dân xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 nói riêng; về sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Quá trình giành thắng lợi từng bước và đi tới giành thắng lợi hoàn toàn vào ngày 30/4/1975 đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu, làm cơ sở để vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tham luận tại hội thảo, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã để lại nhiều bài học quý cả về lý luận và thực tiễn công tác tham mưu tác chiến. Trong giai đoạn cách mạng mới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, nhằm thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “phi chính trị hóa” quân đội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bộ Tham mưu Quân khu 7 với vai trò là cơ quan trung tâm chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang Quân khu sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tốt các bài học kinh nghiệm về tham mưu tác chiến vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Bộ Tham mưu Quân khu 7 tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng, bày mưu kế khôn khéo, tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Thành Chung (TTXVN)
Người đưa tin chiến thắng 30/4/1975 trên đài phát thanh Moskva
Người đưa tin chiến thắng 30/4/1975 trên đài phát thanh Moskva

Đã 42 năm trôi qua, nhưng ký ức về buổi phát thanh đặc biệt báo tin chiến thắng ngày 30/4/1975 phát trên Đài tiếng nói nước Nga (nay là đài Sputnik) vẫn còn in đậm trong ký ức của phóng viên Aleksey Sunnenberg.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN