Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ngày 28/5, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định 290-QĐ/TW về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do ông Điểu K’ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo dẫn đầu, đã làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thực hiện quy chế tại tỉnh Bắc Kạn.

Chú thích ảnh
Đồng chí Điểu K’ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung như vấn đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tập hợp quần chúng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phản biện xã hội, vấn đề đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân cũng được quan tâm thảo luận. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, quy chế phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác vận động quần chúng, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện theo Quyết định số 290-QĐ/TW…

Công tác dân vận của tỉnh Bắc Kạn đã được các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên, có nền nếp. Công tác dân vận của Đảng được tăng cường, đổi mới; đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực thể hiện qua việc phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận; việc triển khai các chương trình, dự án tác động đến người dân đều lấy ý kiến của nhân dân. Những chuyển biến còn thể hiện trong cải cách hành chính, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; trong việc tiếp công dân và tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân...

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang có nhiều đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Các ban, ngành chức năng cùng với các cấp chính quyền quan tâm, giải quyết các lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Việc thực hiện có hiệu quả công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Kết luận buổi làm việc, ông Điểu K’Ré đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và quán triệt của Tỉnh ủy Bắc Kạn trong triển khai, thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW. Tỉnh Bắc Kạn và các địa phương trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, quy chế liên quan đến công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 290-QĐ/TW. Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc, ban hành kế hoạch công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã cụ thể hóa Quyết định 290-QĐ/TW bằng các văn bản để phù hợp với thực tế của địa phương. Đoàn kiểm tra tiếp thu những kinh nghiệm và ghi nhận những nỗ lực của Tỉnh ủy Bắc Kạn trong triển khai Quyết định 290-QĐ/TW. 

Đồng chí Điểu K’ré đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận đến các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ làm công tác dân vận.

Tin, ảnh: Vũ Hoàng Giang (TTXVN)
Tổng kết thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Tổng kết thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Chiều 17/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tổ chức phiên họp đầu tiên, triển khai các nội dung công việc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN