Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Du

Ngày 8/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu giao nhiệm vụ cho Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Du, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Dự Lễ công bố Quyết định có: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Phó Chánh án Nguyễn Văn Du, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc lựa chọn nhân sự, thực hiện đúng quy trình để đề xuất và được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Du giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhằm bổ sung, kiện toàn lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thực sự gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho ông Nguyễn Văn Du. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Cùng với đó, phải luôn đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó mật thiết với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân các cấp và với nhân dân; chủ động, nhạy bén để cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; xây dựng, hoàn thiện các đạo luật, nhất là các đạo luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong bộ máy Nhà nước, hệ thống Tòa án nhân dân có vị trí hết sức quan trọng. Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị luôn nhấn mạnh về vị trí, vai trò của Tòa án trong hệ thống các cơ quan tư pháp và cơ quan có hoạt động tư pháp. Nghị quyết số 49-NQ/TW đã xác định “Tòa án có vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp và hoạt động xét xử là trọng tâm”.

Chính vì vậy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng Tòa án nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án thực sự “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “hiểu dân, gần dân, giúp dân và học dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy; tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du khẳng định luôn trung thành với Tổ quốc, tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; gương mẫu trong đạo đức, lối sống, tận tâm trong công việc, kiên trì thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nêu quyết tâm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, liêm chính; lấy tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý làm thước đo để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực đóng góp xây dựng nền tư pháp “Trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đức Dũng (TTXVN)
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương và bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN