Cán bộ tuyên giáo phải 'Đi trước mở đường, đi cùng phát triển'

Ngày 1/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành công của ngành Tuyên giáo trong sự phát triển kinh tế, xã hội của Hải Dương trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương lưu ý, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và mạng xã hội, các cán bộ tuyên giáo phải biết chắt lọc, lựa chọn thông tin và phương pháp truyền tải để người dân hiểu rõ, hiểu đúng mọi vấn đề. Ngành Tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhấn mạnh, cán bộ tuyên giáo phải là người “Đi trước mở đường, đi cùng phát triển”, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển nêu rõ cán bộ tuyên giáo phải luôn đi đầu trong tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng; gắn kết chặt chẽ việc không ngừng đổi mới hình thức học tập, quán triệt nghị quyết với nghiên cứu vận dụng sáng tạo xây dựng chương trình hành động, sớm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ngành Tuyên giáo phải hướng về cơ sở, thực hiện thông tin nhiều chiều, mở rộng dân chủ, tích cực đối thoại, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống; phải tăng cường thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; biên soạn những tài liệu tuyên truyền thật sự ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ thực hiện và phù hợp với từng đối tượng để phổ biến trong nhân dân; phát huy cao độ, có hiệu quả các hình thức thông tin như báo chí, mạng internet, mạng xã hội… Các cán bộ tuyên giáo phải nỗ lực rèn luyện, học tập, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Ôn lại truyền thống cùa ngành tuyên giáo Hải Dương trong thời gian qua, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc khẳng định, qua gần 35 năm đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng mang tính đi trước, mở đường; cổ vũ, động viên phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực; khơi dậy và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức sáng tạo xã hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn của đất nước. Đồng thời tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong thời kỳ đổi mới, ngành Tuyên giáo đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Định hướng tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng của tỉnh, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, chống lại âm mưu, thủ đoạn và các hành động sai trái của các thế lực thù địch. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội... 

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển trao tặng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cá nhân. 

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 26 đồng chí; trao tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân và tập thể trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN