Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII

Chiều 16/10, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh Đại hội. 

Đại hội đã thông Nghị quyết với một số chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 – 2025 từ 7- 8%, năm 2025 – 2030 là trên 8%; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 80 - 90 triệu đồng, năm 2030 trên 150 triệu đồng. Năm 2025 cơ cấu kinh tế gồm: nông nghiệp 15%, phi nông nghiệp là 85%. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 đạt 21.500 - 22.500 tỷ đồng, giai đoạn 2025 - 2030 là 38.300 tỷ đồng. Số lao động được tạo việc làm mới bình quân hàng năm giai đoạn 2020 - 2025 là 12.000 lao động. Năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%. 

Hàng năm, Đảng bộ tỉnh có trên 85% số Đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương, tổ chức cơ sở Đảng xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. Đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành lập mới trên 30 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; 100% thôn, bản, khu phố có tổ chức Đảng; kết nạp trên 7.500 đảng viên.

Để đạt được những chỉ tiêu này, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII nêu rõ giải pháp gồm: Đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt định hướng phát triển vùng miền; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Tỉnh xây dựng chính quyền tinh gọn, năng động, sáng tạo, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng khẳng định: Thành công của Đại hội lần này là sự mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn. 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Ngay sau Đại hội cả hệ thống chính trị cần tập trung xây dựng chương trình hành động thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức phấn đấu nâng mình lên ngang tầm với nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị lên một tầm cao mới.

Đại hội cũng đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII gồm 51 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Võ Văn Hưng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy gồm 11 ủy viên. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Đoàn đại biểu gồm 17 đồng chí dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc ngày 16/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN