Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện chính sách an sinh xã hội

Tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, đây là đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công văn gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chú thích ảnh
Làm thủ tục cho hộ nghèo, đối tượng chính sách vay vốn tại điểm giao dịch xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ảnh (tư liệu): Trần Việt/TTXVN

Tại Công văn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong những năm qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố đã luôn quan tâm đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Điều đó thể hiện qua việc ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản, đặc biệt đã thống nhất chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội triển khai đồng bộ giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hạn chế số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sản xuất kinh doanh. 

Vì vậy, mặc dù kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhất là trong thời kỳ dịch COVID-19, nhưng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn tăng trưởng. Đến hết năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 38,08% và bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 31,18% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 92,04% dân số. Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giảm mạnh trong những năm gần đây (năm 2022 chỉ còn chiếm 2,91% số tiền thu, là năm có tỷ lệ chậm đóng thấp nhất từ trước đến nay). Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đảm bảo.

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm. Trong nước, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do thiếu đơn hàng, nhiều lao động nghỉ việc, giãn việc, gây áp lực lớn tới hệ thống an sinh xã hội. Tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra. Tình trạng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng gây áp lực lớn cho việc mở rộng, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đến hết ngày 31/7/2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 36,8%, bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 30,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 92,3% dân số.

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 45%, bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi, trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, trong đó khắc phục hiệu quả tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội và các hành vi trục lợi khác, hạn chế việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung. 

Theo đó, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào nghị quyết của từng cấp ủy các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Coi việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là tiêu chí để xem xét khen thưởng, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, do Chủ tịch UBND làm trưởng ban. Quy định rõ trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng thành viên trong việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên, chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tính nhân văn, ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó nâng cao ý thức tự giác, ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc chia sẻ, cung cấp thông tin về khai trình lao động của doanh nghiệp, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cơ quan quản lý về lao động, thuế, kế hoạch đầu tư... với cơ quan Bảo hiểm xã hội; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng lao động, việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, nhất là đơn vị sử dụng nhiều lao động nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát hiện, ngăn chặn gian lận, trục lợi, chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 3 tháng trở lên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tập hợp hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý đối với các hành vi gian lận, trốn đóng, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. 

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh, cải cách hành chính trong khâu đón tiếp bệnh nhân, đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân có gắn chíp, sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID) thay cho thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện đúng quy trình, quy định việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. 

“Không khen thưởng, vinh danh, không xem xét hồ sơ tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công đối với đơn vị sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công khai rộng rãi các đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng”, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị.
 
Cơ quan này cũng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo, xem xét, bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân, nhất là số người mới thoát nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo,... có hoàn cảnh khó khăn nhằm mở rộng và duy trì người tham gia. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường chức năng giám sát, tuyên truyền vận động các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Vân Phương (TTXVN)
Góp phần lan toả chính sách an sinh xã hội
Góp phần lan toả chính sách an sinh xã hội

Trong những năm qua, báo Tin tức Cuối tuần (nay là Tuần Tin tức) và chuyên đề Dân tộc miền núi của báo Tin tức đã được phát hành rộng rãi đến các bản làng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Những thông tin về chủ đề an sinh xã hội luôn được cập nhật của báo Tin tức đã góp phần phổ biến, lan toả các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, chính sách giảm nghèo đến với đồng bào các dân tộc anh em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN