Người đang hưởng lương hưu qua đời, thân nhân được hưởng chế độ nào?

Bạn đọc hỏi: Người đang hưởng lương hưu qua đời, thân nhân được hưởng chế độ nào?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, người đang hưởng lương hưu mà qua đời thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất bao gồm: Trợ cấp mai táng và được nhận trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

Chú thích ảnh
Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người hưởng. Ảnh: XC

Về trợ cấp mai táng, theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật BHXH năm 2014 mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu chết. Số tiền trợ cấp này hiện nay là 18 triệu đồng.

Về trợ cấp tuất hằng tháng, theo Điều 68 Luật BHXH 2014, mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân người lao động đang hưởng lương hưu mà qua đời bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Hiện mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân là 900.000 đồng/tháng, trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp này là 1,26 triệu đồng/tháng.

Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 4 người. Như vậy, số tiền mà thân nhân người lao động qua đời được nhận trợ cấp tuất hằng tháng tối đa là 3,6 triệu đồng/tháng (nếu có 4 thân nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp) hoặc 5,04 triệu đồng/tháng (nếu có 4 thân nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp và không có người trực tiếp nuôi dưỡng).

Về trợ cấp tuất một lần, trong trường hợp thân nhân của người về hưu qua đời không thuộc 4 trường hợp được nhận trợ cấp tuất hằng tháng thì sẽ được nhận trợ cấp tuất một lần.

Mức hưởng trợ cấp tuất một lần này được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu của người đang hưởng lương hưu mà qua đời.

Nếu người đó qua đời trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu người đó qua đời vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi nửa tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Ví dụ, nếu mới lĩnh lương hưu được 2 tháng mà người lao động chẳng may qua đời và lương hưu đang hưởng là 5 triệu đồng/tháng thì tiền trợ cấp tuất một lần sẽ là 48 x 5 triệu đồng = 240 triệu đồng.

Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 nêu rõ, khi cải cách chính sách tiền lương sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, nhà nước xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Cùng với quá trình cải cách tiền lương khu vực công, hiện cũng đang thực hiện sửa luật BHXH, để có những điều chỉnh tương ứng, phù hợp.

XM/Báo Tin tức
Kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành
Kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ; tạo tiện ích trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, gồm: Quản lý dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch điện tử...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN