Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ, chính xác

Ngày 13/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn một số nội dung của Quyết định 468/QĐ-TTg (phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính) và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính).

Chú thích ảnh
 Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. Ảnh minh họa: Nguyễn Thành/TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Chính phủ tới các bộ, ngành, cơ quan, UBND cấp tỉnh và các chuyên gia với trên 7.000 đại biểu tham dự tại hơn 600 điểm cầu.

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan cho biết, sau gần 3 năm thực hiện Nghị định 61/20218/NĐ-CP, có 59 địa phương tổ chức trung tâm dịch vụ hành chính công; 100% bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính. Chất lượng giải quyết hồ sơ có sự cải thiện rõ rệt, hầu hết các địa phương tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 90%.

Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thời gian qua có một số hạn chế như việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính vẫn chủ yếu theo phương thức truyền thống, hồ sơ giấy; việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, giấy tờ thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống một cửa điện tử để sử dụng lại hồ sơ, giấy tờ điện tử, giảm các thủ tục kiểm tra, xác nhận,… chưa được thực hiện. Ngoại trừ một số bộ, ngành như Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhiều bộ, ngành còn lại số lượng dịch vụ công thấp, chủ yếu xử lý hồ sơ trong nội bộ là hồ sơ giấy.

Ông Ngô Hải Phan cũng chỉ ra rằng, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã khai trương và đi vào thực hiện, là những nền tảng rất quan trọng hình thành danh tính số duy nhất cho người dân, doanh nghiệp, tuy nhiên, việc triển khai sử dụng danh tính số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa có giải pháp cụ thể để bảo đảm thống nhất, hiệu quả. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông vẫn chỉ thuần túy xử lý theo hướng thống nhất đầu mối, quy trình phối hợp thực hiện giữa các cơ quan. Quy trình phối hợp này chủ yếu vẫn theo phương thức thủ công thông qua gửi nhận hồ sơ giấy mà chưa tính đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống giúp giảm thời gian, chi phí, tăng năng suất lao động.

Bên cạnh đó, nội dung công việc, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong việc tham gia vào quá trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa được làm rõ. Chưa có quy định về lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính, dẫn đến việc lúng túng, thiếu thống nhất, chậm trễ trong thực hiện số hóa. Chưa có quy định tạo sự chủ động sáng tạo cho các cơ quan trong việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình đổi mới, giải quyết thủ tục hành chính. Việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã được triển khai, song chưa cung cấp thông tin kịp thời cho chỉ đạo, điều hành, nhất là xử lý kịp thời hạn chế, bất cập, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Theo ông Ngô Hải Phan, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả hồ sơ nộp trực tiếp) theo hướng phi địa giới hành chính đã được triển khai ở một số lĩnh vực có cơ sở dữ liệu tập trung như giấy phép lái xe. Cải cách này có hiệu quả rất lớn đối với xã hội nên cần nghiên cứu mở rộng.

Triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, thể chế hóa những quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong việc thực hiện cơ chế một cửa thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định này có 5 điểm mới, đó là gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác. Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đồng thời, mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận một cửa. Đổi mới việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực trên ứng dụng công nghệ mới.

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg, thống nhất, hiệu quả từ trung ương đến địa phương. Cải cách thủ tục hành chính, đổi mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện trong tất cả các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày về điểm mới của Nghị định số 107; hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin; hướng dẫn số hóa hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính; giới thiệu về hệ thống giám sát, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đại biểu cũng đã thảo luận và nghe Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị liên quan giải đáp các vướng mắc về lộ trình kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành, phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính tại mô hình một cửa cấp bộ, số hóa tài liệu giấy, các bản vẽ chuyên ngành, mô hình tổ chức bộ phận một cửa…

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Bộ Y tế bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược  
Bộ Y tế bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược  

Bộ Y tế vừa bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong cấp phép cho công ty nước ngoài hoạt động về dược, vaccine và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN