Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa có Công văn gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân.


Qua kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại tồn đọng, bức xúc, kéo dài, Thanh tra Chính phủ thấy có nhiều vụ việc khiếu nại đã được các cấp chính quyền giải quyết đúng pháp luật, bảo đảm hợp lý, hợp tình, nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là do nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Theo thống kê năm 2012, số vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo sai chiếm 50% tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết trên phạm vi toàn quốc (khiếu nại 58%, tố cáo 56%).


Để hạn chế tình trạng trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng cần xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân có phẩm chất, am hiểu pháp luật, nhiệt tình, có uy tín với nhân dân, có biện pháp động viên, khích lệ kịp thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân; chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân phải thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu những quy định mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng. Trong quá trình tiếp công dân, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân phải chú trọng đến việc tuyên truyền, giải thích, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người khiếu nại, tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận cao của người dân trong việc chấp hành, tuân thủ pháp luật khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.


Phúc Hằng

Chia sẻ:

tin mới nhất

tin cùng chuyên mục

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN