Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị HĐND cấp xã

Ngày 6/6/2021, thành phố Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã số 4, xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) sau khi phát hiện có vi phạm pháp luật trong công tác bầu cử.

Chú thích ảnh
Cử tri đến bầu cử lại Đại biểu HĐND xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
 Kiểm tra thân nhiệt các cử tri để phòng, chống dịch COVID-19 trước khi vào bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Cử tri sát khuẩn tay phòng, chống dịch COVID -19 trước khi vào bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu cử lại Đại biểu HĐND xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Cử tri xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội bỏ phiếu bầu cử lại Hội đồng nhân dân cấp xã. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu cử lại Đại biểu HĐND xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu cử lại Đại biểu HĐND xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu cử lại Đại biểu HĐND xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Công tác kiểm tra, niêm phong hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN
Chú thích ảnh
Công tác kiểm tra, niêm phong hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN
Chú thích ảnh
Quang cảnh bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN
Chú thích ảnh
Quang cảnh bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN
Chú thích ảnh
Cử tri sát khuẩn, đo thân nhiệt phòng, chống COVID-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN
Chú thích ảnh
Cử trị xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội tại Khu vực bỏ phiếu số 04. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

 

Chú thích ảnh
Tổ bầu cử phát phiếu bầu cử, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN
Chú thích ảnh
Nơi cử tri lựa chọn đại biểu  bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp/ TTXVN
Chú thích ảnh
Cử tri xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội bỏ phiếu bầu cử lại Hội đồng nhân dân cấp xã. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

 

TTXVN/Báo Tin tức
Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử lại ở xã Tráng Việt, Mê Linh (Hà Nội)
Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử lại ở xã Tráng Việt, Mê Linh (Hà Nội)

Do phát hiện sai phạm thừa 75 phiếu bầu so với số phiếu phát ra, ngày 29/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 730/NQ-HĐBCQG về việc hủy kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, Mê Linh (Hà Nội) và chỉ đạo bầu cử lại vào ngày 6/6/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN