UBND huyện ở Gia Lai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất lâm nghiệp

Hiện có 34 hộ dân thuộc thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, đang dựng nhà trên đất rừng thông do Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang quản lý, trong đó có 11 hộ đã được UBND huyện Mang Yang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2001.