Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng, Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Ngày 17/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Cùng với lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức Mặt trận ở tỉnh Phú Yên được thành lập vào ngày 17/7/1945 và nhiều lần thay đổi tên gọi gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và địa phương. Tổ chức Mặt trận tại tỉnh Phú Yên đã tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; cùng cả nước đánh thắng âm mưu chống phá của kẻ thù; thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương.

Đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Yên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên trải qua 11 lần đại hội. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do tổ chức Mặt trận các cấp phát động tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh ngày càng bền chặt.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Đại Dương (trái), Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" cho đại diện các cá nhân. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Phú Yên kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới. Các hoạt động của Mặt trận cần bám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII; phát huy vai trò trong việc giải quyết ý kiến và quyền lợi chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị; thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân.

Nhân dịp này, Phú Yên có 43 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”; có 7 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Chú thích ảnh
Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Chiều 17/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới như tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội. Mặt trận các cấp phải thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với nhân dân để kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn, bức xúc nảy sinh trong thực tiễn.

Dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận Quỹ vì người nghèo năm 2020, trong đó có một đơn vị ủng hộ Quỹ với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Một số tập thể, cá nhân được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" năm 2020.

*Ngày 17/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trong dòng chảy lịch sử, trong công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Quảng Bình đã phát huy vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Điểm nhấn nổi bật của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tỉnh là đã tích cực, chủ động cùng cấp ủy, chính quyền quan tâm, chăm lo đời sống cho người nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội với cách làm mới, hướng đến đối tượng cụ thể và có sản phẩm cụ thể. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Quảng Bình đặc biệt quan tâm đến người nghèo dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Với những kết quả đã đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; các tập thể, cá nhân điển hình cũng đã được vinh danh, khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Thắng đánh giá cao và biểu dương những thành quả mà Mặt trận và các tổ chức thành viên đạt được trong những năm qua, cũng như những đóng góp quan trọng của cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Thắng nhấn mạnh: Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận đóng vai trò nòng cốt. Thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, lan tỏa, sát hợp với thực tế. Mặt trận các cấp phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân; thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết kịp thời, thấu đáo các kiến nghị, những vấn đề xã hội bức xúc, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Mặt trận cần đẩy mạnh công tác vận động, phát huy vai trò của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân,hướng mạnh về cơ sở…

Dịp này, tỉnh Quảng Bình có 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng; 9 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Cán bộ làm công tác Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa 'ý Đảng - lòng dân'
Cán bộ làm công tác Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa 'ý Đảng - lòng dân'

Ngày 17/11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN