Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, 3 năm qua, việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” của tỉnh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, với nhiều chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường đã được các cấp, các ngành và nhất là các cơ quan tuyên truyền pháp luật quan tâm chỉ đạo và thực hiện, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được tiến hành thường xuyên, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng cho học sinh, phụ huynh học sinh ý thức chấp hành pháp luật. Qua đó, cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh trong toàn ngành nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội, mọi người đều hiểu và thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quyền và nghĩa vụ công dân.


Ngành giáo dục đã tổ chức nhiều nội dung lồng ghép nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới học sinh, sinh viên sâu rộng và đi vào thực tế như tổ chức các hội thi tìm hiểu về Luật An toàn giao thông cho học sinh các cấp, trang bị hệ thống sa bàn về an toàn giao thông đường bộ phục vụ việc giảng dạy an toàn giao thông, tổ chức thực hiện lồng ghép, tích hợp qua các môn học về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh, tổ chức các hội thi về tìm hiểu pháp luật. Ngoài ra, Sở GD-ĐT đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, phòng chống HIV cho khoảng 45.000 học sinh các cấp từ mầm non đến đại học và hơn 3.000 giáo viên, cán bộ công nhân viên tham gia. Cấp phát 80 băng rôn tuyên truyền và 5.000 cuốn Luật An toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng tổ chức tuyên truyền “Ngày pháp luật” cho tất cả các trường...

Hoàng Nhị

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN