Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh nhật Bác:

Gắn học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng, thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tập trung lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Đồng thời, các đơn vị, tổ chức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thời gian tới, Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, Bắc Giang quan tâm xây dựng, nhân rộng mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh khuyến khích đội ngũ văn nghệ sỹ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật; báo chí giới thiệu, phản ánh các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc làm theo Bác nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến mới, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến; phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ...

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện nhằm tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào các lĩnh vực: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xúc tiến đầu tư; giải quyết các vấn đề về đất đai, môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Năm 2024, các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bắc Giang đã đăng ký thực hiện 225 nhiệm vụ trọng tâm. Quý I/2024, cấp huyện đăng ký giải quyết 58 vấn đề, vụ việc; cấp cơ sở đăng ký giải quyết 2.188 vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm hoặc những vấn đề còn hạn chế, yếu kém đã được lựa chọn và tập trung giải quyết.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo Bác; trong đó, mỗi tập thể, cá nhân lựa chọn từ 1 đến 2 việc làm theo gắn với nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó, cán bộ, đảng viên khắc phục được những mặt hạn chế, yếu kém của bản thân, tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2023, toàn tỉnh có 5.264 tập thể và 104.138 cá nhân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã thực hiện đăng ký và hoàn thành 7.855/8.100 việc của tập thể; đăng ký và hoàn thành 133.350/135.720 việc của cá nhân.

Quý I/2024, toàn tỉnh có 4.604 tập thể và 79.065 cá nhân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8.247 tập thể và 144.246 cá nhân đăng ký thực hiện việc làm theo Bác...

Việt Hùng (TTXVN)
Thanh niên Đà Nẵng nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thanh niên Đà Nẵng nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 3/5, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt 2 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN