Thanh niên Đà Nẵng nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 3/5, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt 2 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho hay, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố; với quyết tâm đột phá, tinh thần chủ động tiến lên khắc phục khó khăn để thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời quán triệt triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương và của thành phố khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2024 cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. tập trung vào các biểu hiện cụ thể trong sinh hoạt, công tác như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh; xây dựng lối sống lành mạnh, thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống lại các biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, sách nhiễu, biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh” tham lam, lười biếng, kiêu ngạo,...

Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên cũng được ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phổ biến, quán triệt nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngay sau hội nghị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn thành phố tập trung nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng những nội dung của các chuyên đề năm 2024; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố cũng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên; từ đó tạo bước chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Đẩy mạnh việc học tập và lan tỏa giá trị cao đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đẩy mạnh việc học tập và lan tỏa giá trị cao đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 17/1, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với thường trực các quận ủy, huyện ủy, thành ủy Thủ Đức và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy về “Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN