Đất nước vào xuân

Một mùa xuân mới đang tràn về. Vào thời khắc chuyển giao, người ta thường ngẫm lại những gì đã qua, những việc đã làm và ấp ủ những ước mơ, dự định mới cho tương lai. Dẫu còn đó không ít những khó khăn, thách thức ở phía trước, dẫu chưa thực sự hài lòng với những kết quả đã đạt được, trong muôn vàn niềm tin và hy vọng, đất nước vẫn vững vàng bước vào Xuân.

Niềm tin được củng cố

Đất nước vừa đi qua năm 2011 với rất nhiều khó khăn thách thức. Những biến động phức tạp, khó lường của tình hình chính trị, kinh tế thế giới đã tác động bất lợi đến sự phát triển của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, sự bất ổn kinh tế vĩ mô, chỉ số lạm phát cao nhất từ trước đến nay... khiến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư xóm Cầu, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ngày 13/11/2011. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp sau những thành công ấy là một khối lượng lớn công việc phải làm. Cả nước vừa phải tập trung toàn lực để thực hiện cho được mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, vừa phải khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào thực tế cuộc sống.

Và năm 2011 đã chứng kiến một sự chuyển động mạnh mẽ, đồng bộ ở các cấp, các ngành, lĩnh vực. Các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản mà Đại hội XI của Đảng đề ra, đã được triển khai tích cực. Những khó khăn, thử thách dần được khắc phục và những kết quả ban đầu đạt được rất có ý nghĩa. GDP tiếp tục tăng trưởng gần 6%; kim ngạch xuất khẩu tăng 33%, đạt 96 tỷ USD; các nhà tài trợ vẫn cam kết dành cho Việt Nam gần 7,4 tỷ USD; lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam vượt con số 6 triệu lượt; dòng kiều hối chảy về trong nước đạt hơn 9 tỷ USD... Lạm phát từng bước được kiềm chế, ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội được đảm bảo. Chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, là minh chứng cho thấy đường lối đúng đắn của Đảng ta, đáp ứng lòng mong đợi, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.

Đẩy mạnh đồng thời hai nhiệm vụ lớn

Năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, có thể nhận thấy trong các chương trình, kế hoạch hành động của các ngành, các cấp đều tập trung thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, thử thách, hai nhiệm vụ đó tiếp tục được chú trọng, thể hiện rõ nét trong các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 3 và Hội nghị Trung ương 4. Theo đó, những yếu kém nội tại, những “mắt xích” của nền kinh tế đã được bàn thảo sâu sắc, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tìm đúng những căn nguyên gốc rễ, để từ đó đề ra các giải pháp đồng bộ, căn cơ cho từng vấn đề. Đó là phải tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trước hết tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm: Tái cấu trúc đầu tư công; tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Đó là tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bao gồm cả hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sau 25 năm đổi mới, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, thế và lực của đất nước đã khác trước rất nhiều. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ phát triển mới – thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đất nước đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi cao hơn về chất lượng phát triển. Hơn lúc nào hết, cần giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô; giữa phát triển kinh tế với văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội... “Làm sao để chúng ta có thể đứng vững trên đôi chân của mình” và “để mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh.

Diễn ra vào những ngày cuối năm bận rộn, nhưng Hội nghị Trung ương 4 đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Là một trong hai nội dung chính trong chương trình Hội nghị lần này, công tác xây dựng Đảng không còn là vấn đề nội tại của tổ chức Đảng và đảng viên, mà đã trở thành vấn đề thời sự nóng hổi, là mối quan tâm hàng đầu, thiết thân của đông đảo quần chúng nhân dân. Ba vấn đề cấp bách cần làm ngay được xác định tại Hội nghị lần này là: Phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Trong đó, việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên được coi là cấp bách nhất, là gốc rễ của mọi vấn đề. Kết quả Hội nghị đã nhân lên niềm tin và sự kỳ vọng về “một đảng tiến bộ, mạnh mẽ, chắc chắn, chân chính”, “một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình... rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, tập 5, trang 261). Vẫn biết đây là công việc không đơn giản, dễ dàng, thậm chí có thể nói đây là cuộc đấu tranh gay go, gian khổ diễn ra ngay trong mỗi con người, mỗi tổ chức, nhưng quyết tâm rất cao, giải pháp đã có. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, nhưng không thể không làm”.

Tạo chuyển biến thực sự trong cuộc sống

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo được chuyển biến thực sự trong cuộc sống - đó luôn là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân ta. Chính vì vậy, trong hàng chục cuộc làm việc chuyên đề, hàng chục chuyến công tác địa phương được thực hiện trong năm vừa qua, ở đâu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn nhắc nhở, để đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, mỗi cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương cần có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, nói phải đi đôi với làm, có kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, để kịp thời chấn chỉnh, giải quyết vấn đề nảy sinh, đồng thời khơi dậy những nhân tố mới... Mỗi chuyến công tác, mỗi buổi làm việc là một cuộc gặp gỡ thân mật, một cơ hội để lắng nghe, chia sẻ, trao đi đổi lại giữa người chỉ huy trưởng của công trình kiến tạo đường lối hiện nay với đại biểu các tầng lớp nhân dân, dù đó là những giáo sư, tiến sỹ, nhà khoa học hay một người phụ nữ nội trợ, anh nông dân miệt mài với đồng ruộng, vườn cây, ao cá, hay cô giáo mầm non ở miền sơn cước... Dung dị và hòa đồng, ông luôn trân trọng lắng nghe, chắt lọc từng ý kiến để nắm bắt thực tiễn, hiểu dân nhiều hơn. Bởi xét cho cùng, Nghị quyết có đi vào cuộc sống được hay không, cần có sự ủng hộ của nhân dân, của cả hệ thống chính trị, cần sự đồng lòng nhất trí, sự tham gia của toàn thể nhân dân. Và mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng cũng đều hướng tới nhân dân, vì cuộc sống tốt đẹp hơn của mỗi người dân.

Cùng với nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta luôn nhấn mạnh vai trò tiên phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, dù đó là lãnh đạo cấp cao hay cấp cơ sở, phải luôn đi đầu trong công tác, gương mẫu trong đạo đức lối sống, có như vậy dân mới tin và làm theo. Trong bộn bề công việc hàng ngày, với từng công việc dù lớn dù nhỏ, ông luôn giữ vững nguyên tắc: “phải đúng vai, thuộc bài”, đồng thời nhắc nhở những đồng chí, cộng sự xung quanh, hãy làm tốt chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao, ngay ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân. Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, nhiều bông hoa đẹp sẽ làm nên một vườn hoa đẹp; nhiều việc tốt sẽ làm nên mùa xuân của đất nước, của dân tộc.

Trang Đình

loading...
loading...
Tin khác
  • Trà Vinh: Tìm ra nguyên nhân cháy xe SH300i

    11:57 ngày 22/01/2012

    Anh Tài nhanh trí dùng cát ném vào vị trí phát lửa và dùng bình nước suối của một nhà dân ven đường tạt vào xe làm hạ nhiệt, chặn được khả năng bắt cháy đường dẫn xăng nên chiếc xe không phát cháy lớn, thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu đồng...

Phóng sự - Điều tra

Việc làm

Người tốt - Việc tốt

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản