Xảy ra dông lốc, mưa đá tại Điện Biên

Chiều 19/3, trên địa bàn một số xã thuộc huyện Điện Biên và khu vực thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra dông lốc, mưa đá.(đọc thêm)