Việt Nam hướng tới phát triển toàn diện

Nhìn lại 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế đất nước đã có sự hồi phục, cuộc sống của người dân đã dần ổn định trở lại và được cải thiện rõ rệt.(đọc thêm)