Việt Nam có 586 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 1/8/2020)

Tính đến 18h ngày 1/8/2020, Việt Nam đã ghi nhận 586 ca mắc COVID-19.(đọc thêm)