UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ người cha bị hành hung vì bảo vệ con trước chó không rọ mõm

UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc người cha bị hành hung vì bảo vệ con trai trước chó thả rông không rọ mõm trong chung cư ở Quận 7.(đọc thêm)