Tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được khai thác vào năm 2021

Tuyến Metro số 3 Hà Nội (bao gồm đường sắt trên cao) dự kiến khai thác thương mại vào cuối năm 2021; tuyến Metro ngầm dự kiến khởi công vào quý I/2021.(đọc thêm)