Trung Quốc: Tường thành Tây An – công trình phòng thủ hoàn hảo

Tường thành Tây An, tỉnh Thiểm Tây là kiến trúc tường thành cổ được bảo tồn hoàn chỉnh, có lịch sử lâu đời nhất và quy mô lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay. (đọc thêm)