TP Hồ Chí Minh cắt tỉa, đốn hạ cây xanh có nguy cơ gãy, đổ đề phòng mùa mưa

TP Hồ Chí Minh bắt đầu bước vào mùa mưa, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người đi đường, các đơn vị quản lý cây xanh đã huy động nhân lực và phương tiện tiến hành tỉa cành, hạ độ cao và đốn hạ nhiều cây xanh dễ gãy, đổ.(đọc thêm)