Top 10 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới năm 2024

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tháng 5/2024 công bố danh sách các điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, trong đó Mỹ chiếm vị trí thứ nhất, tiếp đó là Tây Ban Nha và Nhật Bản. (đọc thêm)